VANG-bijeenkomst Kennisplatform te Utrecht

Hoe ziet uw ideale Kennisplatform eruit? Help ons mee om ons huidige platform te optimaliseren.

Op het VANG-kennisplatform is alles te vinden over project VANG en de daarbij horende onderwerpen. Van afvalcoaches, tot keukenafval. Hier delen gebruikers hun ervaringen, tips en nuttige documenten. Ook recent nieuws is hierop terug te vinden.

De NVRD streeft naar constante optimalisatie van dit platform. Hiervoor willen we graag de samenwerking met leden aangaan, zodat het kennisplatform dé plek wordt voor gemeenten en publieke bedrijven die VANG-doelstellingen streven te halen. We willen dan ook graag weten hoe uw ideale platform eruit ziet.

De bijeenkomst zal op 25 januari in Eindhoven en op 30 januari in Utrecht plaatsvinden. Let op: de inhoud van deze Sessies is hetzelfde!

We hebben voor iedere sessie 15 plaatsen beschikbaar.

Programma:

09.15 inloop

09.30 start

11.30 einde

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten en publieke afvalbedrijven.

Datum en tijdstip:
2018-01-30T09:30:00 2018-01-30T11:30:00
Locatie:
Aristo Accomodaties te Utrecht
Adres:
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
Aanmeldperiode: