Gladheidsbestrijding

Elke winter blijkt weer hoe belangrijk goed wegbeheer bij winterse omstandigheden is. Naast Rijk en provincies spelen gemeenten en gemeentelijke wegbeheerders hierbij een belangrijke rol. Gladheidbestrijding staat in Nederland op een hoog niveau. Door een slimme inzet van strooimethoden, goede beleids- en uitvoeringsplannen, efficiënte organisatie, geavanceerde meteorologische modellen, modern materieel en deskundig personeel wordt gezorgd voor veilige en begaanbare wegen, ook in winterse omstandigheden. De NVRD ondersteunt haar leden actief bij het uitvoeren van deze belangrijke taak.