Groenbeheer

Groen is een belangrijk element voor de kwaliteit van de openbare ruimt. De gemeente onderhoudt de plantsoenen en groenvoorzieningen in de wijken, de parken en het buitengebied. Daarbij heeft zij als eigenaar/beheerder van de bomen een zogenaamde zorgplicht.