Plaagdierbestrijding

Plaagdieren zijn hinderlijk, onhygiënisch en kunnen een gevaar voor de volksgezondheid vormen. De opkomst van de zwarte rat, de toenemende resistentie voor bestrijdingsmiddelen, overlast door beschermde soorten en de komst van nieuwe (tropische) soorten stellen steeds meer eisen aan plaagdierbeheersing.