Straatreiniging

Het machinaal en handmatig reinigen van straten is een belangrijke taak in het beheer van de openbare ruimte. Het reinigen van verharding gebeurt steeds meer beeldgericht waarbij dat voorheen op basis van een vaste frequentie gebeurde. Straatreiniging is onderdeel van het integraal beheer van de openbare ruimte en is gericht op zowel bladafval, zand (goten) en zwerfafval. Straatreiniging heeft ook een relatie met onkruidbeheersing. Voor handmatige straatreiniging worden steeds meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet en wordt steeds vaker een beroep gedaan op zelfbeheer door de burger.