Zwerfafvalbeheer

Zwerfafval is afval dat door mensen bewust of onbewust is achtergelaten op plekken die daar niet voor bestemd zijn. Zwerfafval behoort al jaren tot de top drie van ergernissen, is van grote invloed op de leefbaarheid en is daarom een belangrijk onderdeel van het dagelijks beheer van de buitenruimte.Sinds het deelconvenant Zwerfafval in het Convenant Verpakkingen is zwerfafval onderwerp van landelijk beleid en is via programma’s als het Impulsprogramma Zwerfafval (2007-2009) en het programma Gemeente Schoon (2010-2013) via een landelijke gecoördineerde aanpak gewerkt aan de aanpak en het voorkomen van zwerfafval. Ook het bedrijfsleven heeft in deze periode via de stichting Nederland Schoon door middel van onder andere gedragscampagnes gewerkt aan het voorkomen van zwerfafval.