BOR beleid

Het bevorderen van het integraal beheren van de openbare ruimte, waarbij alle sectoren worden beschouwd, oog is voor de gehele cyclus van ontwerp tot gebruik en waarmee rekening wordt gehouden met andere partijen en actoren, is een van de doelstellingen van de NVRD.

Transparant beleid met heldere keuzes dat vertaald wordt naar een planmatig beheer en onderhoud is hiervoor een voorwaarde. Veel gebruikte begrippen in de huidige beleidsplannen zijn participatie, beeld (oftewel kwaliteit) gericht beheer, sturen op de beleving van de gebruiker en gebiedsgericht werken, differentiatie in ambities en beheer en oog voor het verantwoord omgaan met de buitenruimte als kaptiaalgoed.

De NVRD-leden zijn van oudsher primair werkzaam op het terrein reiniging maar is vanuit breder perspectief en grotere verwevenheid met andere werkterreinen een belangrijke speler in de openbare ruimte . Bij publieke bedrijven zien wij een duidelijke ontwikkeling naar taakverbreding waarbij gemeentelijke publieke bedrijven hun taken verbreden van afvalbeheer en reiniging naar het integrale beheer en onderhoud van de openbare ruimte (grijs, groen, water riool en onderhoud). Steeds meer wordt de meerwaarde erkent van een combinatie van afvalbeheer, beheer openbare ruimte en taken uit het sociaal domein.