Burgerparticipatie

In steeds meer gemeenten worden inwoners betrokken bij beleids- en besluitvorming en bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Deze burgerparticipatie kent vele verschijningsvormen: van informeren tot co-produceren tot zelfbeheer. Burgerparticipatie wordt bij het beheer van de openbare buitenruimte veelvuldig toegepast; van het betrekken van de burger bij meldingen tot het overdragen van het beheer aan bewoners(groepen).Burgers nemen ook zelf steeds meer initiatieven. Het kan belangrijk zijn deze initiatieven te stimuleren en/of hierin samen te werken met bewoners.