Handhaving

De openbare ruimte wordt intensief gebruikt. Daarbij kunnen tegengestelde belangen een rol spelen. Conflicten kunnen worden voorkomen door regels te stellen aan het gebruik van de openbare ruimte. Handhaving is nodig voor de naleving van deze regels.

Ook de inzameling van afval is in iedere gemeente aan regels gebonden. Dit is nodig om deze taak zo ordelijk en milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen . De controle op de naleving van deze regels wordt gedaan door de gemeente en uitgevoerd door zogenaamde bijzondere opsporingsambtenaren.