Monitoring

Inzicht in de kwaliteit van de openbare ruimte is belangrijk, zeker indien beeldgericht wordt gewerkt. Door monitoring kan op beleidsniveau worden bepaald of de gestelde ambities worden gehaald en op het niveau van contract kan door middel van monitoring worden bepaald of de opdracht goed wordt uitgevoerd. Tenslotte is bij beeldgericht werken monitoring op uitvoeringsniveau van belang. Bij zowel de aansturing als de daadwerkelijke dagelijkse uitvoering speelt monitoring (kijken, beoordelen en al dan niet ingrijpen) een belangrijke rol.

Voor de monitoring kan gebruikt worden van de landelijke standaard van CROW. In de “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte” waarin voor vrijwel ieder onderdeel in de openbare ruimte kwaliteitsbeelden zijn vastgelegd.