Participatiewet

Afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte zijn taken die vallen onder het fysieke domein. Naast taken in het fysieke domein heeft de gemeente belangrijke taken in het sociale domein. Beide domeinen zijn aan elkaar gerelateerd. In het Sociale domein staan met de invoering van de Participatiewet in januari 2015 grote veranderingen op stapel die ook de gevolgen hebben voor de (invulling van) gemeentelijke taken in het fysieke domein.