Wijkbeheer

In integraal beheer van de openbare ruimte is een gebiedsgerichte benadering het uitgangspunt. Door een gebiedsgerichte benadering kunnen alle elementen van de inrichting en het beheer en onderhoud op elkaar en met de specifieke kenmerken van het gebied en de gebruikers worden afgestemd. Het gaat hierom zowel technische-, gebruiks-, en belevingskwaliteit.

Dit houdt in het schoonmaken, zwerfvuil verwijderen, groenvoorziening bijhouden, onderhouden en repareren van bijvoorbeeld speeltoestellen en het houden van toezicht gebeurt in een geïntegreerde op het gebied toegesneden aanpak.

Door een wijkgerichte aanpak wordt de afstand tot de gebruikers verkleind, zeker als de beoordeling van de kwaliteit en de mogelijke maatregelen samen met de bewoners worden bepaald.