NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Benchmark Huishoudelijk Afval - Algemene Analyse

In de Benchmark Huishoudelijk Afval vergelijken jaarlijks ongeveer 100 organisaties - die gezamenlijk +/- 150 gemeenten vertegenwoordigen - hun belangrijkste prestaties. Onderlinge vergelijking en uitwisseling van best practices biedt organisaties aanknopingspunten voor een meer effectief en efficiënt afvalbeheer.

Jaarlijks maakt de Benchmark een algemene geagregeerde analyse van de belangrijkste onderdelen publiek.

Momenteel zijn de volgende algemene analyses beschikbaar:

  • Algemene analyse Peiljaar 2014 (meest recent)
  • Algemene analyse Peiljaar 2012

Algemene Analyse - Peiljaar 2014 (meest recent)

Daling huishoudelijk restafval zet ook in 2014 door 

In de Benchmark Huishoudelijk Afval vergeleken dit jaar 95 organisaties (154 gemeenten) hun afvalbeheerprestaties. Resultaten laten zien dat het steeds beter gaat met afvalscheiding. De daling van het aanbod van huishoudelijk restafval zet door. In 2014 werd 222 kilogram restafval per inwoner ingezameld. Een daling van 4% t.o.v. 2013. Het gemiddeld aandeel afvalscheiding steeg van 52% in 2013 naar 55%. Diftar-gemeenten en gemeenten die sterk inzetten op vormen van service-differentiatie (restafval ontmoedigen, afvalscheiding stimuleren) presteren hierin beter dan gemiddeld. De gemiddelde afvalbeheerkosten waren met € 170 per huishouden nagenoeg gelijk aan 2013.

Meer gemiddelde resultaten van gemeentelijke afvalhoeveelheden, afvalbeheerkosten en inzamelmethodes vindt u hier.

De Benchmark Huishoudelijk Afval is een initiatief van NVRD en Rijkswaterstaat Leefomgeving en wordt mede vormgegeven en uitgevoerd door Cyclus Management. Het is een krachtig managementinstrument dat gemeenten aanknopingspunten biedt voor een meer effectief en efficiënt afvalbeheer.

Deelnemen in 2016? Meer informatie vindt u hier of neem contact op met NVRD (088 377 0000 / post@nvrd.nl)

Algemene Analyse - Peiljaar 2012

Algemene analyse van de NVRD Benchmark Huishoudelijk Afval van het peiljaar 2013.

Documenten

Links

Website en inlogpagina van de Benchmark Huishoudelijk Afval:

www.bmha.nl

 

Terug naar boven