NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Regiobijeenkomst Noord-Nederland, 23-3-2017

Regiobijeenkomst NVRD Noord-Nederland

Donderdag 23 maart 2017

Het bestuur van de NVRD Regio Noord-Nederland nodigt u hierbij van harte uit voor de regiobijeenkomst over: 

Dilemma's in groente-, fruit- en tuinafval

Groente-, fruit- en tuinafval worden al jaren samen ingezameld. Maar wat is de toekomst van deze fractie? Hoe kan het dat er nog zoveel GFT-afval in het restafval aanwezig is? Moeten we nog wel praten over GFT of gaat het over keukenafval en tuinafval? De ambitieuze afvaldoelstellingen van dit moment vragen ons om over deze vragen na te denken. Bovendien is dé oplossing voor GFT bij hoogbouw nog niet beschikbaar. Tijdens deze regiobijeenkomst gaan we in op de dilemma's rond groente-, fruit- en tuinafval.

Om een goede voorbereiding mogelijk te maken, verzoeken wij u ons vóór 20 maart 2017 te laten weten of wij u en/of één van uw collega’s op deze bijeenkomst mogen verwelkomen.

Inschrijven is voor NVRD-leden mogelijk door in te loggen op NVRD-Ledennet. Heeft u geen inloggegevens of is deze uitnodiging niet direct voor u van belang, maar wil een collega de bijeenkomst bijwonen, dan kan deze zich aanmelden via de knop AANMELDEN op deze website.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Meldt u zich wel aan en bent u afwezig, dan wordt een bedrag van 25 euro in rekening gebracht.

Wij verwelkomen u graag op 23 maart in Hengelo.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van NVRD Regio Noord-Nederland

Miriam Hall
voorzitter a.i. 

LEDENVERGADERING

Locatie: Twente Milieu
Adres: Wegtersweg 9
HENGELO
Organisator: Bestuur NVRD regio Noord-Nederland
Datum:
2017-03-23T09:15:00

9.15 – 9.45          Ontvangst bij Twente Milieu, Wegtersweg 9 in Hengelo

9.45 – 9.50          Opening door de voorzitter

9.50 – 10.05        Bestuurszaken

 1. Wijzigingen in het bestuur

Monique de Jong heeft zich teruggetrokken uit het bestuur van de NVRD Noord. Hierdoor is ook de functie van voorzitter vacant. Miriam Hall wordt de nieuwe voorzitter van de NVRD Noord. Door het vertrek van Monique de Jong is er een bestuursfunctie vacant voor een vertegenwoordiger van een Friese uitvoeringsorganisatie. Geïnteresseerden voor deze functie kunnen zich melden bij de regiovoorzitter van de NVRD Noord.

 1. Kascontrole
 2. Financieel beheer
 3. Deelnemersbijdrage

10.05 - 10.20      (inter)nationale ontwikkeling door Maarten Goorhuis, NVRD

10.20 – 10.50     GFT-afval in 2017, wat zijn de ontwikkelingen en praktische mogelijkheden door Bas Assink van Twente Milieu

Twente Milieu is op dit moment bezig met verschillende proeven in het kader van het scheiden van GFT-afval of componenten daarvan. Bas Assink zal deze proeven verder toelichten. Zo wordt er ingegaan op de inzameling van etensresten bij hoogbouw door middel van de GF-box. Daarnaast test Twente Milieu op dit moment een nieuw type minicontainer voor GFT; de biobak.

10.50 – 11.10     Pauze

11.10 – 11.40     Circulaire Economie, Recycling en Bewustwording - "Ver-, Voor-, en Uitwerken" door John Nobbe van Refood.

Een kleine uitleg:

 • Verwerken van materialen welke zijn ingekocht
   • Voorwerken heeft betrekking op wat doet men als voorwerk betreffende inkoop, gebruik en omgaan met restmaterialen (gedachtegang) 
   • Uitwerken doelt op welke uitwerking heeft dit op het bedrijfsresultaat, filosofie, uitstraling, etc.

                              

11.40 - 12.00      Hengelo beproeft. Door Auke Doornbosch, gemeente Hengelo

De gemeente Hengelo heeft al verschillende proeven uitgevoerd met (componenten) van groente-, fruit- en tuinafval. Auke Doornbosch neemt ons mee in de proeven met gootsteenvermalers, de inzameling van etensresten met bakfietsen en het fermenteren van bladafval.

12.00 – 13.00     Lunch

13.00 -  13.30     Rondleiding Twente Milieu locatie Hengelo

Bij de nieuwe locatie van Twente Milieu in Hengelo is duurzaamheid overal zichtbaar; er is gebruik gemaakt van gerecyclede (kunststof)materialen, in het pand wordt water opnieuw gebruikt en op het dak staan zonnecollectoren. Tijdens een korte rondleiding krijgt u een indruk van deze bijzondere locatie.

Middagprogramma

13.30 – 13.45     Vertrek naar de groentuin van de SWB

Bartelinkslaan 40, 7558 PS Hengelo

 

13.45 - 15.00      Rondleiding bij de groentuin SWB door Auke Doornbosch gemeente Hengelo

De gemeente Hengelo is in 2016 begonnen met het inzamelen van etensresten met behulp van bakfietsen bij 3 flats in Hengelo. Na inzameling worden de etensresten in de gemeentelijke groentuin verwerkt tot compost. Die is geschikt voor bodemverbetering in tuinen en plantsoenen. Auke Doornbosch is projectleider van dit project en gaat ons tijdens een rondleiding hierover meer vertellen.

15.00 uur        Afsluiting


Contact

NVRD
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem

Telefoon: 088-377 00 00
E-mail: post@nvrd.nl

Postadres
Postbus 1218
6801 BE Arnhem