NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

Regiobijeenkomst Zuid-Nederland, 20-4-2017

Regiobijeenkomst NVRD Zuid-Nederland

Donderdag 20 april 2017 van 13:30 tot 16:00 uur.

Locatie: Wolkat, Rheastraat 18 Tilburg

 

Het bestuur van de NVRD Regio Zuid-Nederland nodigt u hierbij van harte uit voor de regiobijeenkomst over:

Recycling, het optimaliseren van de keten

Gemeenten zetten forse stappen in het realiseren van de VANG-doelstellingen, de inzamelrespons voor de verschillende fracties stijgt en de hoeveelheid restafval daalt.

Het besef groeit dat naast de aandacht voor de hoeveelheid ook de kwaliteit aandacht behoeft. Wat gebeurt er met de gescheiden ingezamelde grondstoffen? en hoe kunnen de stappen in de keten verdere op elkaar worden afgestemd?

Op de regiobijeenkomst zijn we te gast bij Wolkat in Tilburg en geeft Kimberley van der Wal inzicht in de textielketen en de wijze waarop Wolkat deze heeft ingericht om maximaal hergebruik te realiseren. Wolkat beheert de gehele keten van ingezameld textiel tot en met het produceren van garens, het weven van stoffen en het vervaardigen van producten als tassen. Onderdeel van Wolkat is Philtex. Philtex richt zich ook op de gehele keten maar dan die van plastics. Nick van Veggel van Philtex verzorgt een presentatie over de volledige recycling en her productie van kunststoffen, de ervaring in de recycling van kunststoffen afkomstig van milieustraten en de plannen voor de productie van minicontainers van gerecyclede kunststoffen.

Tijdens de regiobijeenkomst verzorgt de NVRD een presentatie over het project Circulair Inkopen.

Inschrijven is voor NVRD-leden mogelijk door in te loggen op NVRD-Ledennet. Heeft u geen inloggegevens of is deze uitnodiging niet direct voor u van belang, maar wil een collega de bijeenkomst bijwonen, dan kan deze zich aanmelden via onderstaande knop AANMELDEN.

Het programma wordt nog aangevuld met in ieder geval de zaken in de regio en de huishoudelijke mededelingen van het regiobestuur.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Meld u snel aan. Het aantal beschikbare plekken is beperkt.

Wij verwelkomen u graag op 20 april in Tilburg

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van NVRD Regio Zuid-Nederland

Michel de Jong

 

LEDENVERGADERING

Locatie: Wolkat
Adres: Rheaweg 18
TILBURG
Organisator: Bestuur regio Zuid-Nederland
Datum:
2017-04-20T13:30:00


Contact

NVRD
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem

Telefoon: 088-377 00 00
E-mail: post@nvrd.nl

Postadres
Postbus 1218
6801 BE Arnhem