NVRD

De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven

 

VANG kennisbijeenkomst afvalcoaches

kennisbijeenkomst afvalcoaches

De afvalcoach wordt gezien als veelbelovende interventie op het gebied van afval(scheiding). Steeds vaker zetten gemeenten afvalcoaches in als effectief informatie- en motivatiemiddel om burgers op een persoonlijke manier te benaderen.

 

 

Verslag van de 'kennisbijeenkomst afvalcoaches' in Amersfoort op 11 april 2017

Een persoonlijke benadering en gerichte communicatie worden vaak genoemd als kernwaarden van een afvalcoach en tonen aan dat het concept van de afvalcoach door gemeenten als veelbelovend middel wordt gezien. Helaas bestaat er geen leidraad of aanpak voor ‘de perfecte afvalcoach’. Een afvalcoach kan op vele manieren worden ingezet en het blijkt dat gemeenten vaak niet eens goed weten waar ze überhaupt afvalcoaches vandaan moeten halen. Om gemeenten hierin te ondersteunen vond er op 11 april een VANG kennisbijeenkomst plaats in Amersfoort over de afvalcoach.

Op deze bijeenkomst vertelden verschillende gemeenten hun verhaal over hun aanpak met de inzet van afvalcoaches. Er blijken veel combinaties van factoren mogelijk die in een gemeente bepalen wat de benodigde eigenschappen, taken en rollen van een afvalcoach moeten zijn. Zo is de aanleiding voor het inzetten van afvalcoach een van deze factoren. Is er sprake van overlast door zwerfvuil? Wordt er binnenkort een nieuw afvalsysteem ingevoerd? Of wil de gemeente bewoners stimuleren beter hun afval te scheiden?

De aanwezigen konden in de ochtend luisteren naar presentaties over o.a. de inzet van ‘bewonerscoaches’ (wijkbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt) in Zaanstad, de aanpak met een ZZP-afvalcoach in Renkum en inzet van interne medewerkers als afvalcoach bij Twente Milieu. Ondanks de verschillen in aanpak was de boodschap duidelijk: het helpt wanneer de afvalcoach uit de wijk komt waarin hij/zij wordt ingezet, of er in elk geval veel affiniteit mee heeft en de taal van de bewoners spreekt. Dan heb je meteen een streepje voor bij het aanknopen van een gesprek. Aspecten als goede bereikbaarheid voor contact en heldere communicatie kwamen ook aan bod.

Tijdens verdiepende deelsessies konden deelnemers in de middag kiezen voor één van bovengenoemde aanpakken en gaven de sprekers én afvalcoaches antwoord op specifieke vragen. Onderwerpen die hierin aan bod kwamen waren onder andere kosten en eventuele subsidies, werving en selectie, opleidingen en de relatie met buurtverenigingen of woningcorporaties. Hierin werd nogmaals duidelijk dat ook bij dit onderwerp binnen de afvalbranche geen sprake is van ‘one size fits all’ en dat gemeenten vooral met geduld moeten kijken wat het beste past bij de eigen gemeente en haar inwoners. Maar wanneer het lukt kan de afvalcoach een belangrijke bijdrage leveren aan een succesvol afvalsysteem.

Presentaties:

Presentatie gemeente Zaanstad - Els Lenting

Presentatie gemeente Renkum - Michel Rodink en afvalcoach Herman van der Hout

Presentatie Twente Milieu - Sabine Kossink en afvalcoach Jeroen Klein Buursink

Presentatie GAD - Inger van Gelderen en afvalcoach Jeroen Langeweg

VANG

Algemeen

Locatie: Regardz locatie Eenhoorn
Adres: Barcham Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort
Organisator: NVRD
Datum:
2017-04-11T09:30:00

Programma

09.30 – 10.00 uur    Inloop met koffie en thee

10.00 – 10.10 uur    Welkom door NVRD

10.10 – 10.45 uur    Ervaringen met inzet bewonerscoaches in Zaanstad (door: Els Lenting)

10.45 – 11.20 uur    De Schone Buurt Coach in Renkum (door: Michel Rodink en Herman van der Hout)

11.20 – 11.35 uur    Pauze

11.35 – 12.15 uur    Doorontwikkeling van concept afvalcoach bij Twente Milieu (door: Sabine Kossink)

12.15 – 13.15 uur    Netwerklunch

13.15 – 14.00 uur    Afvalcoach in de maak bij GAD (door: Inger van Gelderen en Jeroen Langeweg)

14.00 – 15.15 uur    Verdiepende deelsessies

15.15 – 16.00 uur    Afsluiting en napraten


Contact

NVRD
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem

Telefoon: 088-377 00 00
E-mail: post@nvrd.nl

Postadres
Postbus 1218
6801 BE Arnhem