Kenniskring: 'Dilemma's en oplossingen in de samenwerkingen'

Je wilt de gemeente ontzorgen, maar tot hoever kun je dat?

Veel afval- en milieubedrijven hebben te maken met twee verschillende rollen van de gemeente(n) waarvoor ze werken: als eigenaar en als opdrachtgever. Die dubbele rol hoeft geen probleem te zijn. Het stelt de bedrijven wel voor specifieke vragen bij de uitvoering van de participatiewet.

Als gemeentelijke opdrachtgever krijg je als bedrijf de verplichting om in de bestekken een x percentage social return op te nemen. Of, nog directer: je krijgt de taak van de gemeente om jaarlijks een x aantal personen uit de participatiegroep op te leiden, arbeidsfit te maken of voor langere tijd in dienst te nemen. Als afval- en milieubedrijf wil je aan deze doelstellingen voldoen en je kunt het ook. Veel bedrijven hebben dan ook ambitieuze MVO-doelen en sommige zijn al enige jaren actief aan de slag met het inzetten van mensen uit de participatiegroep.

Als (mede)eigenaar van het afval- en milieubedrijf heeft de gemeente echter ook een ander belang: het rendement van de bedrijven. Meer concreet: het leveren van een positieve bijdrage aan de gemeentekas.

Over deze bijzondere relatie ‘opdrachtgever en eigenaar’ gaat deze 3e Kenniskring. Tijdens de bijeenkomst ga je als deelnemer met elkaar een aantal dilemma’s bespreken en gezamenlijk zoeken naar de beste oplossingen voor deze dilemma’s.

  • Een reactie uit het veld: “Het realiseren van de sociale doelen gaat ten koste van de winstgevendheid omdat het goedkoper is om Poolse uitzendkrachten in te zetten dan mensen uit de participatiegroep aan de slag te helpen of voor te bereiden op werk”
  • Een andere reactie: “Ik ben feitelijk een speelbal van de gemeentelijke politiek omdat mijn opdrachtgever tegelijk eigenaar is en bij mij bepaalde doelen kan afdwingen.”

Wat gaan we doen in deze Kenniskring?

Onder leiding van John Kerstens (oud-kamerlid en vakbondsbestuurder) zullen drie afval & milieubedrijven de Kenniskring inleiden. Ze bespreken de specifieke relatie met ‘hun’ gemeente(n). Ze gaan in op vragen als ‘Hoe ga je om met die dubbelrol van de gemeente?’, en ‘Hoe voorkom je in de uitvoering botsende belangen tussen enerzijds de afdeling Inkoop en anderzijds de Sociale dienst?’ en ‘Hoe organiseer je het gesprek over een gemeenschappelijke visie over efficiënte inzameling van afval en anderzijds de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?’

Graag nodigen wij u uit voor deze 3e Kenniskring over dilemma’s en oplossingen in de samenwerkingen!

Aanmelden kan alleen via het ledennet. Klik hier als u hieronder nog geen aanmeld knop ziet.

Datum en tijdstip:
2017-09-12T15:30:00 2017-09-12T19:30:00
Locatie:
Meerlanden Holding NV
Adres:
Aarbergerweg 41
1435CA RIJSENHOUT
Aanmeldperiode:
2017-07-13T00:00:00