VANG-bijeenkomst 'Diftar'

 

Gemeenten zijn druk bezig om de VANG-doelstelling van 100 kg restafval per inwoner te realiseren. Een aantal gemeenten heeft Diftar ingevoerd om meer afvalscheiding en minder restafval te realiseren. Op welke manier hebben zij dit aangepakt en wat is het resultaat? 

Inhoud bijeenkomst
In deze bijeenkomst presenteren drie gemeenten hun aanpak en de resultaten. Daarbij vertellen zij hoe bestuurlijk en publiek draagvlak is verkregen. Ook geven zij inzicht in het implementatieproces, welke berichten in de media verschenen en of zij te maken kregen met bijvoorbeeld meer afvaldumpingen. Kortom: deze drie sprekers kunnen gemeenten die in de implementatiefase zitten of diftar overwegen veel vertellen over de do’s en don’ts.

Aan het einde van de ochtend, tijdens de verdiepende sessies, is er gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers over hun aanpak. Dit doen we op informele wijze met een broodje in de hand.

De presentaties van deze ochtend treft u hierbij aan:

RAD Hoeksche Waard: 

Gemeente Renkum: 

Gemeente Enschede: 

Datum en tijdstip:
2017-11-28T09:30:00 2017-11-28T13:00:00
Locatie:
Regardz WTC Arnhem
Adres:
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Aanmeldperiode:
2017-11-22T00:00:00

Programma

09.30 - 09.45 uur    Ontvangst
09.45 - 09.50 uur    Welkom door NVRD
09.50 - 10.20 uur    Presentatie RAD Hoeksche Waard
10.20 - 10.50 uur    Presentatie gemeente Renkum
10.50 - 11.10 uur    Pauze
11.10 - 11.40 uur    Presentatie gemeente Enschede en Twente Milieu
11.40 - 12.00 uur    Hoe nu verder? 
12.00 - 13.00 uur    Verdiepende sessies incl. lunch