Regiobijeenkomst Zuid-Holland

25 april 2018

 

 

Hoe gaan we om met medicijnafval? Is het uitgesteld huishoudelijk afval of bedrijfsafval en welke afspraken heeft de gemeente met apothekers? Kan het ingeleverd worden op het afvalbrengstation? Hoe voorkomen we dat mensen restanten van medicijnen via het riool afvoeren? Wat wordt er landelijk in de medicijnketen door alle partners gedaan en wat zijn de verwachtingen van gemeenten?

Tijdens de regiobijeenkomst NVRD Zuid-Holland op 25 april zullen vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (van waaruit het ketenbeheer medicijnafval wordt geleid) en van de KNMP (de Beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers) ons bijpraten over het dossier, de doelen, de wensen en de kansen.

Medicijnafval is een zeer actueel onderwerp en het zal toenemen in belangrijkheid vanwege de vergrijzing en de toename van thuisbehandeling van mensen met cytostatica. Graag nodigen we u uit om ook te delen hoe uw gemeente met medicijnafval omgaat. Na de presentaties is er een paneldiscussie. De bijeenkomst wordt gehouden op een inspirerende passende (medische) locatie. Hier volgt later meer over.

Datum en tijdstip:
2018-04-25T12:30:00 2018-04-25T17:00:00
Locatie:
Reinier de Graaf Ziekenhuis (5de etage - zaal Melkmeisje 2)
Adres:
Reinier de Graafweg 5
2625 AD DELFT
Aanmeldperiode:
2018-03-19T00:00:00

PROGRAMMA

12.30 uur      ontvangst

13.00  uur     opening

13.10  uur     mededelingen bureau NVRD (Maarten Goorhuis)

13.20  uur     presentatie medicijnafval (ministerie I&W – Marc de Rooy)

13.50  uur     presentatie medicijnafval en de uitdagingen voor apothekers

                    (KNMP - Mark Barendregt)

14.20  uur     discussie/vragen: wat kunnen gemeenten doen?

                    (Ralph Veelenturf)

15.00  uur     pauze, verzamelen en starten rondleiding

15.15  uur     rondleiding met o.a. Pharmafilter installatie bekijken

                    (RDGG – José Postma)

16.15  uur     afsluiting met drankje en hapje

17.00 uur      afscheid/einde

PARKEREN:    in de parkeergarage, voor uitrijkaarten wordt gezorgd