Themabijeenkomst 'Duurzame inzetbaarheid en veiligheid'

Veiligheid en duurzame inzetbaarheid zijn thema’s waar de afval- en reinigingssector zich dagelijks mee bezighoudt. Het recente rapport ‘Staat van veiligheid’ van de Inspectie SZW onderstreept het belang van deze thema’s: zij concluderen dat de meeste ernstige ongevallen op de werkvloer plaatsvinden in de afvalsector. Het animo voor de themabijeenkomst ‘Duurzame inzetbaarheid & Veiligheid’ is dan ook groot, zo blijkt uit het aantal inschrijvingen dat we al hebben ontvangen.

De bijeenkomst trapt af met een ontvangst met lunch, met lekker weer in de buitenlucht. Spreker Remko Uenk, directeur Dura Vermeer Railinfra BV., neemt ons vervolgens mee in zijn ervaringen met veiligheid op de werkvloer. Hij zal ons onder andere inspireren met uitleg over het veiligheidsprogramma ‘Zien Handelen Leren’, waarmee zij trede vier van de veiligheidsladder hebben behaald.

Na deze presentatie gaan de deelnemers aan thematafels met elkaar in gesprek, onder andere over het verschenen rapport van de Inspectie SZW. Het doel is onder meer om te bepalen wat de agenda van de vereniging op veiligheid moet worden.

Na een welverdiende pauze geeft voorzitter van de vereniging en dagvoorzitter Han Noten de aftrap voor het thema duurzame inzetbaarheid. Hij staat stil bij de vraag waarom dit onderwerp vanuit bestuurlijk perspectief een belangrijk thema is. Projectleider Peter Kerris licht vervolgens het project Route2020, opvolger van het succesvolle Sectorplan AMBOR, toe. Wat heeft u hier als werkgever aan? En hoe sluit het aan bij onze maatschappelijke waarde? Een introductie van de Loopbaanscan, een middel om competenties van werknemers samen met hen in kaart te brengen, vormt de inhoudelijke afsluiting van de dag.

Tijdens de afsluitende borrel kunt u napraten over de dag.

 

Presentaties:

Peter Kerris - Route2020

Vanwege bestandsgrootte versturen wij de presentatie van Remko Uenk - Zien-handelen-leren - alleen op aanvraag via WEtransfer toe. U kunt een mailtje sturen naar: vanmeeteren@nvrd.nl

 

Datum en tijdstip:
2018-06-14T12:00:00 2018-06-14T17:30:00
Locatie:
Antropia
Adres:
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen
Aanmeldperiode:
2018-06-11T00:00:00

Programma:

12.00 uur     Ontvangst met lunch
13.00 uur     Opening door dagvoorzitter Han Noten
13.10 uur     Thema veiligheid:
                   Spreker Remko Uenk, directeur Dura Vermeer Railinfra BV.:
                   - Verhaal over veiligheidsprogramma 'Zien Handelen Leren'
                     waarmee zij trede vier (van de vijf) van de veiligheidsladder
                     hebben behaald;
                   - Inleiding Rapport Staat van arbeidsveiligheid;
                   - Verder praten in groepjes over veiligheid n.a.v.
                     arbeidsinspectierapport.
14.15 uur     Pauze
14.30 uur     Thema Duurzame inzetbaarheid:
                   - Han Noten over het bestuurlijk belang van Route2020;
                   - Peter Kerris over de inhoud van het project Route2020;
                   - Het belang van de Loopbaanscan.
16.30 uur     Afsluiting met borrel