21 juni 2018 - Regiobijeenkomst Noord-Nederland

‘Hoeveel kwaliteit kun je hebben..?’

Het bestuur van de NVRD Regio Noord-Nederland nodigt u van harte uit voor deze regiobijeenkomst

bij Attero, Vamweg 7 te Wijster

Nederland circulair in 2050 is Rijksbeleid. Van ‘Afval Naar Grondstof’ is dé ambitie. Het uitvoeringsprogramma VANG streeft naar 75% gescheiden huishoudelijk afval en 100 kilogram restafval per inwoner, per jaar in 2020. We hebben dus nog maar twee jaar te gaan… Inmiddels zien we de hoeveelheid restafval dalen en tegelijk de kwaliteit van de deelgrondstofstromen soms afnemen. Hoe komen we samen tot het ultieme doel, te weten: gescheiden herbruikbare grondstoffen? Tijdens deze regiobijeenkomst gaan we in op de feiten en cijfers, waarna we terugkeren naar het doel. Meld je aan om interactief te leren op 21 juni!

Belangrijke informatie over de locatie

Die dag zijn we te gast bij Attero. Het is NIET de bedoeling naar de Vamweg 7 te rijden maar naar de wagons voor transport van compost. Hiervoor kan iedereen de tweede poort in rijden naar het terrein; ingang voor bezoekers. Sla daarna bij het bord ‘bezoekers melden in het kantoor’ links af.

Zelf meenemen?!

In verband met het middagprogramma verzoeken wij iedereen om eigen persoonlijke beschermingsmiddelen mee te nemen zoals veiligheidsschoenen, een helm en een jas/hes. Ben je niet in het bezit van dit soort persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB’s) geef dan na aanmelding per e-mail aan wat uw schoenmaat is aan per e-mail aan miriam.hall@groningen.nl

Wij verwelkomen u graag op 21 juni 2018 in Drenthe!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van NVRD Regio Noord-Nederland

Miriam Hall

Voorzitter

 

Datum en tijdstip:
2018-06-21T09:15:00 2018-06-21T14:30:00
Locatie:
Attero
Adres:
Vlamweg7
Wijster (Drenthe)
Aanmeldperiode:
Programma

Programma

09.15 – 09.45 uur       Ontvangst bij Attero

                                 Vamweg 7, 9418 TM, Wijster

LET OP: Tweede poort in rijden naar het terrein; ingang voor bezoekers. Sla daarna bij het bord ‘bezoekers melden in het kantoor’ links af.

 

09.45 – 09.50 uur       Opening door de voorzitter (Miriam Hall)

09.50 – 09.55 uur       Bestuurszaken (Miriam Hall)

09.55 – 10.10 uur       (Inter-) Nationale ontwikkelingen (Maarten Goorhuis)

10.10 – 10.15 uur       Ludieke aanloop

10.15 – 10.45 uur       Onderzoeksresultaten onderzoeksbureau Eureco

Yvonne Leenaars, directeur Eureco beschikt over data van vervuiling in diverse deelstromen waarover we worden geïnformeerd en waarop we kunnen reageren. Het geeft aan hoeveel grondstoffen helaas nog verloren gaan.

10.45 – 11.00 uur       Pauze

11.00 – 11.30 uur       ‘Hoeveel kwaliteit kun je hebben’

Marco Kwak, Attero geeft de landelijke cijfers weer. Als we bij benadering weten hoeveel grondstoffen een huishouden in gaan, weet je wat hetzelfde huishouden kan weggooien. Als we deelstromen op een juiste wijze in de afvalfase verwijderen is de grondstofkringloop rond. Van Afval naar Grondstof of van Afval naar Geen restafval.

11.30 – 12.00 uur       De noodzaak van het VANG-doel

Ingrid Zeegers, Vereniging Circulair Friesland vertelt! Er is geen ontkomen aan een circulaire economie bij een groeiende bevolking die steeds welvarender wordt en aarde die we uitputten; klimaatverandering, aantasting biodiversiteit, schaarse grondstoffen, etc.

12.00 – 13.00 uur       Lunch (geeft u eventuele dieetwensen aan bij de aanmelding?)

13.00 – 14.30 uur       Rondleiding ontvangsthal PMD, sorteerinstallatie en granulaatfabriek

Sander Dekker, Attero neemt ons mee tijdens deze rondgang. Voor dit onderdeel is het van belang de persoonlijke beschermingsmiddelen mee te nemen of in ieder geval de schoenmaat door te geven bij de aanmelding!