Regiobijeenkomst Zuid-Nederland - Bijplaatsingen, hoe pakken we dat aan?

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om afval en grondstoffen in te zamelen met collectieve voorzieningen in de buitenruimte. Een veel voorkomend probleem hierbij is het bijplaatsen van afval naast en rondom afvalcontainers.

Op 3 juli organiseert de NVRD-regio Zuid-Nederland een bijeenkomst over bijplaatsingen. Tijdens deze bijeenkomst staat de aanpak in vier gemeenten centraal. Er is uiteraard volop gelegenheid om eigen kennis en ervaringen in te brengen. Omdat bijplaatsing primair een gedragsprobleem is, wordt de kennisbijeenkomst geleid door gedragskundige Anjo Travaille. De volgende praktijkcases staan centraal:

Milieuperrons en bijplaatsingen

Milieuperrons in Maastricht zijn een succesfactor voor wat betreft afvalscheiding. Maar op de milieuperrons is ook sprake van bijplaatsingen, dumpingen en zwerfafval. Maastricht is op diverse manieren bezig om die hardnekkige problematiek aan te pakken. Hennie van Eck, beleidsmedewerker afval van Maastricht, geeft een overzicht van de problematiek, de aanpak en de resultaten.

Opruimen, monitoren en bijsturen

De gemeente Tilburg ruimt bijplaatsingen op op basis van frequentie en meldingen, legt dit digitaal vast en past op basis van deze monitoring regelmatig frequentie en route aan. Daarnaast gebruikt men de info voor andere interventies zoals o.a.: fysieke aanpassingen, communicatie, coaching en ook handhaving. Piet van Oirschot neemt u mee in de Tilburgse aanpak.

Verboden te storten

Lisette Aarnink heeft voor Cure in de gemeente Eindhoven een ontwerpgericht onderzoek uitgevoerd naar waarom mensen zakken naast de container plaatsen.  Lisette studeert Visuel Designs en Art Management aan de hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en presenteert de resultaten van haar studie.

De Rotterdamse aanpak De problematiek van bijplaatsingen is vooral manifest in sterk stedelijke gebieden. Hoe pakt de gemeente Rotterdam dit aan? En welke strategie heeft men voor de steeds compacter wordende stad? Dixie Hoek en Patricia Lemen geven een toelichten op de Rotterdamse aanpak.

 

Rondleiding textielmuseum

De kennisbijeenkomst vindt plaats op 3 juli in het Textielmuseum in Tilburg van 13:00 tot 16:00 uur. Vanaf 12:00 is er een lunch.

Voor geïnteresseerden is er voorafgaand eenrondleiding in het Textielmuseum over de geschiedenis van de textielindustrie in Tilburg. Deze vindt plaats van 11:00 tot 12:00.

 

Programma

10:30 Ontvangst

11:00 Start rondleiding Textielmuseum

12:00-13:00 Lunch

13:00-16:00 Kennisbijeenkomst Bijplaatsingen.

De rondleiding en de kennisbijeenkomst zijn gratis voor NVRD-leden.

 

 

Andere activiteiten in de regio

Mini-symposium Samenwerken (15 juni)

Het mini-symposium wordt georganiseerd door de Zeeuwse Reinigingsdienst ter ere van het afscheid van Fred Bron. Sprekers zijn Scarlett Kwekkeboom-Janse, Olaf Prinsen en Wieger Droogh.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 juni van 13:00 tot 15:30 In Hotel van der Valk, Paukenweg Middelburg. Aanmelden voor dit gratis Symposium kan via info@zrd.nl of telefoonnummer 0900-43 33 333.

Kennisbijeenkomst Informatiemanagement en automatisering (25 oktober)

Save the date. Op 25 oktober organiseert de NVRD-regio Zuid-Nederland in Goes een kennisbijeenkomst over Informatiemanagement en Automatisering.

Datum en tijdstip:
2018-07-03T10:30:00 2018-07-03T16:00:00
Locatie:
Textielmuseum
Adres:
Goirkestraat 96
5046 GN TILBURG
Aanmeldperiode:
2018-06-04T12:00:00 2018-07-03T10:30:00

Programma

03-07-2018
10:30 - 11:00 uur Ontvangst
11:00 - 12:00 uur Rondleiding Textielmuseum
12:00 - 13:00 uur Lunch
13:00 - 16:00 uur Kennisbijeenkomst Bijplaatsingen