Regiobijeenkomst midden Nederland Afvalscheiding bij KWD-bedrijven

Sorry dat u op deze pagina terechtkomt, ga a.u.b. naar: 

https://www.nvrd.nl/cms/showpage.aspx?id=5774

U vindt dan de informatie over de regiobijeenkomst van Zuid-Holland!

Heeft uw organisatie ambities op het gebied van de circulaire economie en het verduurzamen van de mobiliteit. Vraagt u zich af welke kansen en mogelijkheden op het gebied van gescheiden inzameling van bedrijfsafval liggen? Kom dan naar de regiomiddag NVRD Midden op 5 juli in Nijmegen.

De KWD-sector bestaat uit ruim 1 miljoen bedrijven in overheid, onderwijs, vrije tijd, vervoer, winkels, horeca, handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Deze sector produceert 5,3 miljoen ton afval per jaar. Daarvan wordt nu nog maar de helft gerecycled, dus er valt nog veel te winnen.

Bovendien gaat het om plekken waar iedereen dagelijks komt. Daardoor heeft de sector de potentie om bewustwording te creëren, gedrag te beïnvloeden en te laten zien: we zetten samen de stappen die nodig zijn voor een circulaire economie.

Binnen de Pilot beloningssystemen en binnen het kader van het VANG-programma buitenshuis worden al initiatieven genomen tot gescheiden inzameling van (bedrijfs)afvalstromen. Op het Gemeentelijk Grondstoffen Congres in maart 2018 zijn enkele initiatieven al gepresenteerd. Maar wat is er verder nog mogelijk? Op de regiobijeenkomst NVRD Regio Midden vertelt Marijn Teernstra van Rijkswaterstaat welke doelstellingen de Rijksoverheid heeft op het gebied van afvalscheiding bij KWD-bedrijven. Marco Kok van MKB-Deventer presenteert de oplossing die men daar heeft gekozen: een collectieve afvalinzameling. Tenslotte laat Birgit Hendriks van de Binnenstadservice / Goederenhubs zien hoe een duurzame distributie van goederen kan samen gaan met de gescheiden inzameling van afvalstromen. De regiomiddag wordt afgesloten door een bezoek aan de hub van Binnenstadservice Nijmegen.

PROGRAMMA

12.00   Ontvangst (incl. lunch) in het Goffertstadion Nijmegen, Stadionplein 1, 6532 AJ Nijmegen

13.00   Welkom en mededelingen door Henk Dillingh (voorzitter NVRD Regio Midden)

13.05   Toelichting VANG-programma Buitenshuis door Marijn Teernstra, Rijkswaterstaat

13.30   Collectieve afvalinzameling in Deventer door Marco Kok

14.15   Binnenstadservice en goederenhubs door Birgit Hendriks

15.00   Bezoek aan en rondleiding bij de hub van de Binnenstadservice Nijmegen, Hulzenseweg 20, 6534 AN Nijmegen.

16.00   Afsluiting met borrel

 

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden onderaan deze mail, via de button ‘AANMELDEN’. Wacht niet te lang met inschrijven. U kunt zich aanmelden tot 28 juni. Deze regiobijeenkomst is gratis voor NVRD-leden. Heeft u zich aangemeld, maar bent u verhinderd en heeft u zich niet tijdig afgemeld, dan brengen wij daarvoor € 25,-- p.p. in rekening.

 

Met vriendelijk groet,

Het bestuur van de NVRD regio Midden

 

Datum en tijdstip:
2018-07-05T12:00:00 2018-07-05T17:00:00
Locatie:
Goffertstadion Nijmegen
Adres:
Stadionplein 1
6532 AJ Nijmegen
Aanmeldperiode:
2018-06-28T00:00:00