VANG-bijeenkomst Optimaliseren textielinzameling - stof tot nadenken!

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer een gemeente de regie pakt bij het optimaliseren van textielinzameling er positieve resultaten te behalen zijn.

Hoe ziet deze regie eruit? Op welke manier draag je zorg voor kwaliteit? En wat is de invloed van veranderende inzamelsystemen op de kwaliteit van textiel? Deze en nog meer vragen komen op 20 september aan bod en worden deze dag beantwoordt.

Binnen ECAP (European Clothing Action Plan) werken Europese landen samen om het inzamelen en recyclen van textiel te verbeteren. In 7 Europese steden is onderzocht hoe de textielinzameling is georganiseerd en op welke manier dit verbeterd kan worden. Dat levert kansrijke actiepunten op, die we graag met Nederlandse gemeenten delen.

Deze bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor (beleids)medewerkers van gemeenten en hun afvalbedrijven.

Datum en tijdstip:
2018-09-20T09:30:00 2018-09-20T13:30:00
Locatie:
Gemeentehuis Zaanstad
Adres:
Stadhuisplein 100
Zaandam
Aanmeldperiode:
2018-09-16T00:00:00

Programma:

09.30 - 10.00 uur       Inloop en registratie

10.00 – 11.00 uur      

- Opening en inleiding op het thema – Emile Bruls, Rijkswaterstaat.

- Toelichting ECAP onderzoek in 7 verschillende Europese steden – David Watson-Plan Miljo (Deze presentatie en discussie is in het Engels)

- Verkenning op de kwaliteit van afvalstromen, waaronder textiel – Marijn Teernstra, Rijkswaterstaat

11.00 – 11.15 uur      Pauze

11.15 – 12.30 uur      

- Acht gemeenten in het werkgebied van Circulus- Berkel hebben gezamenlijk de textielsortering uitbesteed aan ReShare. Wat was de aanleiding om dit op deze manier te doen? Wat is de stand van zaken? Hoe overwin je obstakels?– Michiel Westerhoff , Circulus- Berkel;

- Gemeente Zaanstad heeft haar textielinzameling aangepakt. Wat is er veranderd en waarom? Hoe vertel je het verhaal naar de burger? Wat zijn de eerste resultaten? Els Lenting- gemeente Zaanstad

12.30 – 13.30 uur       lunch

Bij voldoende belangstelling is er aansluitend een bedrijfsbezoek aan Wieland Textiles in Wormerveer – Dit graag aangeven op aanmeldformulier!