Regio Zuid-Nederland, Kennisbijeenkomst Informatiemanagement en automatisering op 25 oktober 2018

Informatie en communicatietechnologie spelen een steeds grotere rol in de maatschappij en dus ook in onze sector. Efficiënte afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte zonder automatisering en de juiste stuurinformatie is niet meer denkbaar.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen, wat is haalbaar en zinvol, waar lopen we tegenaan en wat zijn de trends in automatisering en de gevolgen voor onze sector? Deze vragen staan centraal op de kennisbijeenkomst ‘Automatisering en informatiemanagement’ van de NVRD-regio Zuid-Nederland op 25 oktober in Goes.

De kennisbijeenkomst staat in het teken van concrete praktijkvoorbeelden uit de branche. Het dagprogramma is als volgt samengesteld:

Ontvangst van 11.00 - 11.15 uur

  • Gebruik data voor het plannen van routes, adaptief wijzigen, inspelen op weersverwachtingen etc.. Ervaringen uit andere landen. Hoe ver kunnen en willen we gaan in het verzamelen, koppelen en ontsluiten van data? Arjan uit het Broek, gebiedsmanager gemeente Eindhoven.
  • Koppeling van informatiesystemen. Frits de Haas, HVC en voorzitter NVRD commissie ICT.

Pauze van 12.30 - 13.00 uur

  • Mogelijkheden en onmogelijkheden van GEO-informatie bij de inzameling van afval en en het beheer van de openbare ruimte. Peter Bekkers, manager team GEO-Informatie van de gemeente Tilburg
  • Inrichting en praktijkervaringen met geïntegreerde administratieve systemen bij de Zeeuwse Reinigingsdienst. Frank Oostdijk, ZRD
  • Optimalisatie inzamelroutes naar aanleiding van frequentieverlaging inzameling restafval. Huub Schneiders en Maik Onink, Rd4
  • Verenigingszaken
  • Rondvraag en sluiting

Nazit 16.00 uur

De kennisbijeenkomst vindt plaats op 25 oktober van 11:00 tot 16:00 uur. We zijn te gast in de Goederenloods in Goes, het historische emplacement van de stroomtrein Goes-Borsele (www.degoederenloods.nl)

 Deze bijeenkomst is gratis voor NVRD-leden.