Regiobijeenkomst NVRD Noord-Nederland - 1 november 2018

 

Een leven zonder afval…. hoe krijgen we dát voor elkaar?

Een leven zonder afval, zero waste, een afvalloze samenleving; termen die steeds vaker gebruikt worden en die verwoorden waar we elke dag mee bezig zijn.

Presentaties:

Hardenberg-Kruizinga Belonen achteraf
Floor Uitterhoeve McDonalds
Emily-Jane Townley Leven zonder afval

Een groeiende groep Nederlands maakt serieus werk van het leven zonder afval. De overheid maakt duidelijk dat het maatschappelijk van groot belang is om afval her te gebruiken. Maar voor de gemiddelde bewoner, die dagelijks geconfronteerd wordt met dubbel verpakte boodschappen in de supermarkt blijft het lastig.

 

PROGRAMMA (korte versie)

09.30 Ontvangst bij Gift City (Rieteweg 12a, 8041 AK, Zwolle)

10.00 Opening door Miriam Hall - voorzitter

10.05 Bestuurszaken

10.15 (Inter)nationale ontwikkelingen door Maarten Goorhuis, NVRD

10.30 Hoe McDonalds werkt aan een leven zonder afval door Floor Uitterhoeve

11.00 Pauze

11.30 Een leven zonder afval: dat kan makkelijk door Emily-Jane Townley

12.00 Achteraf Belonen door Rova en de gemeente Zwolle:

          Rik Hardenberg (Rova) en Marco Kruizinga (Gemeente Zwolle)

12.45 Lunch in Gift City

13.45 Rondleiding en informatie over Gift City door Harry WilbrinkGift City

 

Om een goede voorbereiding mogelijk te maken, verzoeken wij u ons vóór 26 oktober 2018 te laten weten of wij u en/of één van uw collega’s op deze bijeenkomst mogen verwelkomen.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Meldt u zich wel aan en bent u afwezig dan wordt een bedrag van 25 euro in rekening gebracht. U kunt zich tot 3 dagen tevoren kosteloos afmelden.

Wij verwelkomen u graag op 1 november in Zwolle!