Regiobijeenkomst Zuid-Holland

Het bestuur van de regio Zuid-Holland nodigt u van harte uit voor de eerste regiobijeenkomst van 2019, op 13 maart aanstaande. De bijeenkomst gaat over het inzetten van social media. Na een bevlogen visie op het belang van sociale media en de mogelijkheden ervan wordt dit in een praktijkcasus verder uitgewerkt aan de hand van de introductie van nascheiding van PMD in Leiden.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Ontvangst (middag)
  • Opening door voorzitter Ton Versteeg
  • Mededelingen van het NVRD Bureau door Evelien Mertens
  • Een lezing over het veranderende medialandschap en consument door Carolien Vader van BigStory
  • Een presentatie van de gemeente Leiden over de keuze om PMD na te scheiden
  • Afsluiting & Borrel (einde middag)

 

Meldt u zich alvast aan? Er is ruimte voor maximaal 40 personen.  

De details van de locaties en de exacte tijden volgen zo spoedig mogelijk.

Graag tot 13 maart!

Het bestuur regio Zuid Holland, Ton Versteeg, Peter Witvliet, Jos Koster, Ralph Veelenturf, Sharon van der Werf

 

Datum en tijdstip:
2019-03-13T00:00:00 2019-03-13T00:00:00
Locatie:
Adres:

Leiden
Aanmeldperiode:
2019-02-11T00:00:00 2019-03-12T00:00:00