VANG-bijeenkomst de Diftar paradox

Deze VANG-bijeenkomst is gericht op gemeenten die met diftar aan de slag gaan, of al een aantal jaren met Diftar werken.

Diftar gemeenten hebben vaak mooie resultaten geboekt in de reductie van het restafval, waardoor de variabele inkomsten steeds verder teruglopen In diftar gemeenten waar de afvalscheiding boven verwachting goed gaat, komt het steeds vaker voor dat de variabele inkomsten zelfs zo ver dalen, dat deze de inzamel- en verwerkingskosten niet langer dekken: de diftar-paradox.

Voor gemeenten die op het punt staan om diftar in te voeren bevat deze bijeenkomst wellicht waardevolle ‘lessons learned’ om toe te passen bij de start van diftar.

In deze bijeenkomst willen we met elkaar van gedachten wisselen over het ontstaan van de diftar paradox, en de mogelijkheden die je als gemeente hebt om na succesvolle invoering van diftar invulling te blijven geven aan je ambities zonder daarbij financieel in de knel te komen. Onderwerpen die we gaan behandelen zijn:

  • de verhouding tussen de vaste en variabele kosten bij diftar
  • teruglopende afvalreserve
  • de opbouw van het ‘product afval’ in de gemeentelijke begroting en eventuele kansen
  • wat komt er na diftar (systeemkeuzes) en hoe houden we de politieke ambitie vast
  • is een stijging van de tarieven een optie om naar de 30 kilo te komen?
  • etc, etc.

 

Datum en tijdstip:
2019-06-04T09:00:00 2019-06-04T13:00:00
Locatie:
The Green Meeting Center (WTC Arnhem)
Adres:
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Aanmeldperiode:

We sluiten de bijeenkomst af met een lunch.