NVRD Jaarcongres 2020 'Innovatie - de rol van de overheid'

'Innovatie en de rol van de overheid', dat is het onderwerp van het NVRD Jaarcongres 2020. Innoveren en overheid noemt men niet vaak in één adem. En toch speelt de overheid vaak een cruciale rol in het innovatieproces. Denk aan het aanpassen van wet- en regelgeving, maar ook aan het financieren van onderzoek.

En waar past dit thema beter, dan in design hoofdstad Eindhoven? Samen met Cure, afvalinzamelaar in deze regio, organiseert de NVRD hier gedurende twee dagen een inspirerend programma.

Aanmelden en meer informatie: www.nvrdjaarcongreseindhoven.nl