NVRD Jaarcongres 2021 'Innovatie - de rol van de overheid'

Vanwege het Corona-virus wordt het NVRD Jaarcongres 2020 een jaar uitgesteld. De nieuwe datum is 19 en 20 mei 2021. 

'Innovatie en de rol van de overheid', dat is het onderwerp van het NVRD Jaarcongres. Innoveren en overheid noemt men niet vaak in één adem. En toch speelt de overheid vaak een cruciale rol in het innovatieproces. Denk aan het aanpassen van wet- en regelgeving, maar ook aan het financieren van onderzoek.

En waar past dit thema beter, dan in design hoofdstad Eindhoven? Samen met Cure, afvalinzamelaar in deze regio, organiseert de NVRD hier gedurende twee dagen een inspirerend programma.

Aanmelden en meer informatie: www.nvrdjaarcongreseindhoven.nl