Regiobijeenkomst Noord op 2 april 2020 - Oosterwolde - AFGELAST

IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS WORDT DEZE BIJEENKOMST AFGELAST

EN OP EEN LATER TIJDSTIP OPNIEUW INGEPLAND

 

 

Regiobijeenkomst NVRD Noord

donderdag 2 april 2020 - Oosterwolde

 ‘Eenieder zijn deel!’

 

Wat hebben we het toch goed geregeld in Nederland als het om deelstromen gaat; de grondstoffen die worden gescheiden van huishoudelijk restafval – maar tegelijkertijd is er van alles aan de hand.

De kwaliteit van de ingezamelde fracties loopt terug en de kosten nemen toe door teruglopende opbrengsten. Dat zorgt voor spanning in ons streven naar een circulaire economie, met als uitgangspunt een minimale hoeveelheid restafval door maximale scheiding.

De vraag die centraal staat is: Wie, Waar in de keten Wat kan doen om het tij te keren. Hierbij kijken we naar de producenten, consumenten en gemeenten omdat ‘eenieder zijn deel’ zal moeten oppakken om te komen tot verandering. We starten met het algemeen beleidskader voor alle deelstromen om daarna specifiek in te gaan op oud papier en textiel.

 

 

09.30 uur          Ontvangst Biosintrum
09.55 uur          Opening door Miriam Hall – voorzitter
10.00 uur          Ontwikkelingen door Maarten Goorhuis - NVRD
10.15 uur          Beleid rondom de deelstromen op hoofdlijnen met doorkijk naar toekomst; uitbreiding
  producentenverantwoordelijkheid en (internationale) marktontwikkeling. Kortom   
  een  start met wet-, regelgeving en uitvoer op hoofdlijnen - vanaf het moment dat de
  keten start bij de producent, vervolgens burgers die o.a. papier en/of textiel aanbieden
  tot het moment van de verwerking - presentatie Maarten Goorhuis.
10.55 uur          Pauze
11.10 uur          De keten van oud papier - hoe was, is en hoe wordt het en wat kan de Gemeente doen voor een
  betere kwaliteit en/of opbrengst. Hierbij wordt gekeken naar de producenten,
  consumenten en gemeenten. Presentatie Jan-Wieger de With - Vangnedt.
11.40 uur          De keten van textiel - hoe was, is en hoe wordt het en wat kan de gemeente doen voor een betere
  kwaliteit en/of opbrengst. Hierbij wordt gekeken naar de producenten, consumenten en
  gemeenten. Presentatie Erica van Doorn - Sympany.
12.30 uur          Toelichting/rondleiding Biosintrum - Duurzaam in het kwadraat.
13.00 uur          De bijeenkomst wordt afgesloten met een heerlijke lunch bij Biosintrum.

 

Deze regiobijeenkomst is gratis voor NVRD-leden. Heeft u zich aangemeld, maar bent u verhinderd en heeft u zich niet tijdig afgemeld via post@nvrd.nl (uiterlijk maandag 30 maart) dan brengen wij daarvoor € 25,-- p.p. in rekening. Wij proberen op deze wijze voedselverspilling zoveel mogelijk tegen te gaan.

 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van NVRD Regio Noord