Data vormt een belangrijk sturingsmiddel voor beleid en bedrijfsvoering. Nu de berg aan data steeds groter wordt, groeit ook de uitdaging om deze data eenduidig vast te leggen en goed te ontsluiten. Daarom werken wij aan een BrancheStuurInformatie-systeem.

Met een projectteam van experts creëren we een stamdata-woordenboek, zodat we binnen de afvalbranche allemaal dezelfde taal kunnen gaan spreken. Dat maakt het delen en vergelijken van informatie namelijk een stuk eenvoudiger. Neem bijvoorbeeld een minicontainer van 120 liter. Deze wordt in verschillende systemen op verschillende manieren aangeduid. De één gebruikt de term ‘minicontainer’, waar anderen bijvoorbeeld ‘kleine rolcontainer’, ‘mc’ of ‘120 liter mc’ gebruiken. En dit is slechts één datapunt.
Het stamdata-woordenboek maakt het opleveren van rapportages, zoals die voor de Benchmark Huishoudelijk Afval, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de CSRD aanzienlijk eenvoudiger.

Onze doelen

  • Meer toegang tot en inzicht in actuele, eenduidige en branchebrede informatie
  • Het met één druk op de knop beschikbaar stellen van (noodzakelijke) rapportages
  • Nóg meer cijfermatige onderbouwing om Europees en landelijk beleid op te baseren

Wij streven hierbij naar volledige dekking onder onze leden. We leveren concreet de volgende elementen op:

  • Een stamdata-woordenboek afvalbranche
  • Technische documentatie Benchmark HHA
  • Technische documentatie CBS
  • Technische documentatie CSRD
  • Handreikingen CSRD

Aan de slag

NVRD aanspreekpunt

Bas Peeters

Senior Beleidscoördinator

Gerelateerde dossiers

CSRD

Stamdatawoordenboek Afvalbranche