Data vormt een belangrijk sturingsmiddel voor beleid en bedrijfsvoering. Nu de berg aan data steeds groter wordt, groeit ook de uitdaging om deze data eenduidig vast te leggen en goed te ontsluiten. Daarom werken wij aan een BrancheStuurInformatie-systeem.

Met een projecteam van experts creëren we een branchebreed datamodel dat het eenvoudiger maakt om (verplichte) rapportages op te leveren en data te vergelijken. De bronsystemen van onze leden worden aangesloten op het datamodel en deze maakt de vertaalslag naar één uniforme benaming, zonder dat aanpassingen aan de bronsystemen nodig zijn. Neem bijvoorbeeld een minicontainer van 120 liter. Deze wordt in verschillende datasystemen op verschillende manieren aangeduid. De één gebruikt de term ‘minicontainer’, waar anderen bijvoorbeeld ‘kleine rolcontainer’, ‘mc’ of ‘120 liter mc’ gebruiken. En dit is slechts één datapunt.
Het datamodel maakt het opleveren van rapportages, zoals die voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) en de Benchmark Huishoudelijk Afval aanzienlijk eenvoudiger. Ook voor toekomstige wensen en nieuwe rapportageverplichtingen, zoals de CSRD, biedt BSI mogelijkheden.

Onze doelen

  • Meer toegang tot en inzicht in actuele, eenduidige en branchebrede informatie
  • Het met één druk op de knop beschikbaar stellen van (noodzakelijke) rapportages
  • Nóg meer cijfermatige onderbouwing om Europees en landelijk beleid op te baseren

Wij streven hierbij naar volledige dekking onder onze leden.

  • 2023: Ontwikkeling BSI-datamodel
  • 2024: Alle leden kunnen gebruik maken van het BSI-datamodel

Aan de slag

We verwachten dat de eerste leden medio 2023 gebruik kunnen maken van het BSI-datamodel. Heb je interesse om aan te sluiten en/of wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neem dan contact met ons op.

NVRD aanspreekpunt

Guy van Wunnik

Beleidsadviseur

Gerelateerde dossiers

CSRD