Al het afval dat we creëren begint veelal met een aankoop. Vandaar ook dat bij de inkoop van producten en diensten een grote kans ligt om circulariteit te stimuleren.

Door te kiezen voor duurzame en circulaire alternatieven draag je als organisatie niet alleen bij aan minder afval en minder belasting van het milieu. Het is ook een middel om circulaire initiatieven aan te jagen en kan, zeker op de lange termijn, aanzienlijk goedkoper uitpakken. Met het project ‘Wij maken werk van circulair’ stimuleren en ondersteunen wij gemeenten en publieke inzamelorganisaties om circulair in te kopen. Dit bleek een duidelijke wens van onze leden. Zij hebben de ambitie uitgesproken om op te willen treden als launching customers.

Aanbestedingsstukken circulaire minicontainers

Hieronder vind je de aanbestedingsstukken voor de aankoop van circulaire minicontainers.

De gemeenten Rotterdam, Terneuzen, Houten, Utrecht, De Bilt en samenwerkingsverband DDFK, HVC, Meerlanden en Midwaste wilden bij de start van het project op korte termijn overstappen op circulaire minicontainers. Samen vertegenwoordigen zij een groot deel van de Nederlandse huishoudens. Om meer beeld te krijgen van de mogelijkheden in de markt is begin 2017 een schriftelijke marktconsultatie uitgezet. Hierop hebben zeven partijen gereageerd. De reacties lieten geen eenduidig beeld zien en riepen de nodige vragen op. In mei van dat jaar is daarom een marktdag georganiseerd. Doel van deze marktdag was om duidelijkheid te krijgen over de (on)mogelijkheden van de circulaire minicontainer, zodat een programma van eisen opgesteld kon worden dat binnen de grenzen van de mogelijkheden op de markt zo ambitieus mogelijk was. Na de marktdag hebben de deelnemende partijen gewerkt aan aanbestedingsdocumenten die gebruikt kunnen worden om circulaire minicontainer(s) aan te besteden. Eind 2018 werden de eerste versies beschikbaar gesteld. Inmiddels is de circulaire minicontainer de nieuwe norm in onze sector.

In 2024 zijn de aanbestedingsstukken herzien. Het gebruik heeft nieuwe inzichten opgeleverd over wat wel en niet werkte. Ook bleek uit onderzoek dat Avans samen met de gemeente Oosterhout heeft uitgevoerd dat de as en wielen van oude minicontainers goed herbruikbaar zijn. Aanbestedende diensten kunnen er eenvoudig voor kiezen de verwijderde assen en wielen te bewaren, nieuwe minicontainers zonder as en wielen aan te schaffen en de oude assen en wielen onder deze nieuwe minicontainers te plaatsen. Uit de milieueffectanalyse van Avans bleek dat de meerwaarde hiervan groot is. Tot slot bleken de aanbestedingsstukken ook prima geschikt te zijn voor de aanschaf van vierwielrolcontainers. De handleiding vormt de basis. Daarin worden ook alle andere documenten toegelicht.

  • Handleiding
  • Programma van eisen
  • Beoordelingsformulier minicontainers
  • Beoordelingsformulier vierwielrolcontainers
  • Scorebladen en prijzenblad
  • Stroomdiagram controleerbaarheid granulaat

NVRD aanspreekpunt

Evelien Mertens

Senior Beleidsadviseur