Een circulaire hub, upcyclecentrum of grondstoffenhub; het Circulaire Ambachtscentra vergaart bekendheid onder verschillende namen. Deze opvolger van de milieustraat is een locatie of netwerk waar partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Bijvoorbeeld door producten te repareren, grondstoffen van elkaar te scheiden of inwoners mee te nemen in het circulaire gedachtegoed.

Een Circulair Ambachtscentrum combineert de functies van een milieustraat (gescheiden inzameling), kringloopwinkel (verkoop tweedehands spullen) en reparatiewerkplaats, waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven. Goed voor het milieu, de werkgelegenheid én voor de portemonnee. Kapotte fietsen worden in de werkplaats omgetoverd tot nieuwe (elektrische) fiets, herbruikbaar hout wordt weer een mooie tafel en die kapotte stofzuiger wordt in het Repair Café voorzien van een nieuwe motor. Maar niet alles wat op een Circulair Ambachtscentrum langskomt is kapot of aan een opknapbeurt toe. Ook herbruikbare spullen zijn welkom; er wordt met liefde gezorgd dat je afgedankte trui/lamp/speelgoed een tweede leven krijgt.

Naast het stimuleren van hergebruik en recycling levert een Circulair Ambachtscentrum nog veel meer op. Zo is dit bij uitstek een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee gaan doen en draagt een Circulair Ambachtscentrum bij aan meer bewustwording en het vergroten van kennis omtrent duurzaamheid en circulariteit. Vaak maakt ook een educatieruimte onderdeel uit van het Circulair Ambachtscentrum, waar men klassen, zakenrelaties en andere geïnteresseerden kan ontvangen. Ook kan een Circulair Ambachtscentrum inwoners in contact brengen met nieuwe duurzamere alternatieven, bijvoorbeeld diensten die bijdragen aan een deel-economie.

Onze doelen

 • In 2030 heeft Nederland een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra.
 • Op termijn zijn alle milieustraten in Nederland geëvolueerd tot een circulaire ambachtscentrum
 • Inwoners weten het circulaire ambachtscentrum te vinden als zij iets kwijt willen, iets willen laten repareren of wanneer zij op zoek zijn naar iets nieuws.

Wat wij doen

 • Inzet om gemeenten te stimuleren hun milieustraten te evolueren tot Circulair Ambachtscentra.
 • Informatievoorziening omtrent Circulaire Ambachtscentra.
 • Mede beoordelen van subsidieaanvragen voor de regeling specifieke uitkering Circulaire Ambachtscentra.
 • Wij onderzoeken welke instrumenten nog meer kunnen bijdragen aan meer en betere Circulaire Ambachtscentra en nemen hierin het initiatief of beleggen het initiatief hiervoor bij een van onze partners.
 • Met samenwerkingspartners Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Rijkswaterstaat (RWS), Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) en stichting Repair Café werken we aan een landelijk dekkend netwerk van Circulaire Ambachtscentra.

Overlegstructuren

 • Kernteam Circulair Ambachtscentra, bestaande uit het Ministerie I&W, RWS, BKN en Stichting Repair Café.

Betrokken organisaties

 • Rijkswaterstaat
 • Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN)
 • Stichting Repair Café
 • Bestaande Circulaire Ambachtscentra
 • Stichting OPEN

Aan de slag

NVRD aanspreekpunt

Evelien Mertens

Senior Beleidsadviseur

Het laatste nieuws

 • Eerste editie: NVRD Milieustratenboekje

 • Steeds meer gemeenten transformeren milieustraat tot circulair ambachtscentrum

 • Uitkomsten ledenpeiling niet-particuliere ontdoeners op milieustraat

 • Noodgreep door afvalsector: milieustraat opent deuren voor illegale lachgascilinders

 • Nieuwe impuls voor Circulaire Ambachtscentra