Dagelijks zijn er vele inzamel- en onderhoudsvoertuigen in de weer om te zorgen dat afval goed wordt ingezameld en onze straten schoon blijven. Ontzettend belangrijk, echter rijden verreweg de meeste hiervan nog op fossiele brandstoffen. Met de ontwikkeling van waterstofvoertuigen en rijden op elektriciteit, ligt hier een enorme kans om wat onze leden doen nog duurzamer te maken. Het is niet alleen wenselijk, maar ook steeds vaker noodzakelijk, want het aantal emissievrije zones neemt steeds verder toe. En ook daar moet het afval gewoon worden opgehaald.

We gaan voor een 100% emissievrij wagenpark! Een mooie ambitie, maar ook een grote uitdaging. De voertuigen in onze branche zijn vaak een flinke investering met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Iedere keer als voertuigen moeten worden vervangen en de opvolger niet emissievrij is, betekent dit fors uitstel. Geen tijd te verliezen dus. Maar zowel de beschikbaarheid van emissievrije voertuigen als voldoende dekking van waterstoftankstations en/of oplaadpunten blijft achter. Daarom zetten wij ons in om dit proces te versnellen.

In de afweging die gemeenten en inzamelaars moeten maken om te kiezen voor waterstof of elektriciteit spelen onder andere ook het onderhoud, de levensduur en de beschikbaarheid van groene waterstof en elektriciteit een rol.

Onze doelen

 • Een landelijke dekking van waterstoftankstations in 2025.
 • Elke inzameldienst die elektrische inzamelvoertuigen bezit heeft minimaal twee eigen aansluitpunten voor snelladen in 2025.
 • Zo min mogelijk verkeersbewegingen met behoud van kwaliteit en service
 • In elke provincie zijn minimaal 3 nieuwe waterstoftankstations t.o.v. 2023 te gebruiken.

Wat wij doen

 • Wij stellen diverse actuele bestekken ter beschikking ter ondersteuning van de aankoop van duurzame voertuigen.
 • Inzet voor meer subsidiemogelijkheden voor een versnelde overgang naar een duurzaam wagenpark.
 • Inzet ten behoeve van een landelijke dekking van waterstoftankstations en oplaadpunten.
 • Het delen van kennis en ervaring omtrent de transitie naar en het onderhouden van een duurzaam wagenpark.
 • Wij onderzoeken welke instrumenten nog meer kunnen bijdragen aan een volledig duurzaam wagenpark en nemen hierin het initiatief of beleggen het initiatief hiervoor in de markt.

Overlegstructuren

 • Stuurgroep Goed Werkgeverschap & Publiek Ondernemerschap
 • NVRD expertgroep duurzaam wagenpark
 • Platform duurzaam wagenparkbeheer

Betrokken organisaties

 • Rijkswaterstaat
 • Ministerie van I&W
 • Provinciebesturen
 • CPO’s (Charge Point Owners / Operators)
 • Original Equipment Manufacturers (OEM’s)
  • MAN
  • Volvo/Renault
  • Mercedes/Daimler
  • Iveco
  • DAF
  • Scani

NVRD aanspreekpunt

Ivo Geerits

VANG support

Het laatste nieuws

 • Subsidies voor de transitie naar een duurzaam wagenpark

 • Gedogen C-rijbewijs voor zero-emissie bedrijfsvoertuigen stopt per 1 juli 2024

 • Vrijstelling voor voertuigen winterdienst verlengd