De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage, op basis waarvan organisaties moeten rapporteren over hun impact op mens en milieu. Deze duurzaamheidsrapportage zal een vast onderdeel worden van het jaarverslag. Dit betekent dat het succes van een onderneming niet langer alleen gedefinieerd wordt op basis van financiële resultaten, maar ook op basis van duurzaamheid.

De CSRD is één van de maatregelen uit de Europese Green Deal. Hierin heeft de EU zich ten doel gesteld om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent op aarde te zijn. Om dit doel te bereiken moeten er een aantal zaken duidelijk worden, namelijk:
 • Wat duurzame activiteiten zijn (EU Taxonomy)
 • Hoeveel geld naar duurzame activiteiten gaat en de impact daarvan (SFDR)
 • Hoe bedrijven bijdragen aan de verduurzaming van de EU (CSRD)
Deze elementen gaan in de toekomst impact hebben op het verkrijgen van investeringen en subsidies. De CSRD is van toepassing op grote organisaties (BV’s en NV’s) die voldoen aan twee of meer van onderstaande criteria. De Europese definitie van ‘grote’ bedrijven is medio 2023 aangepast. Hierbij zijn de criteria voor de hoogte van de omzet en het balanstotaal verhoogd.
 • Meer dan 250 medewerkers
 • Meer dan 50 miljoen omzet
 • Meer dan 25 miljoen balanstotaal
Dit betekent dat de CSRD ook van toepassing zal zijn op een aantal NVRD leden. Daarnaast is de verwachting dat een dergelijke duurzaamheidsrapportageverplichting ook zal gaan gelden voor kleinere organisaties. Publieke organisaties zijn al gewend om zowel financiële als maatschappelijke belangen mee te nemen in hun bedrijfsvoering. Als NVRD zien we dit dan ook als kans om het goede voorbeeld te geven en samen te komen tot een transparante, duurzame en circulaire samenleving.

Tijdlijn

 • 2022: de Europese Unie heeft de CSRD aangenomen
 • 2023: het voorbereidingsjaar voor alle CSRD-plichtige bedrijven
 • 2024: de CSRD treedt in werking voor de bedrijven die voorheen volgens de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moesten rapporteren
 • 2025: de CSRD treedt in werking voor alle ‘grote’ bedrijven die niet onder de NFRD vielen
 • 2026: de CSRD treedt in werking voor alle beursgenoteerde kleine- en middelgrote ondernemingen (kmo’s)
 • 2027: de CSRD treedt in werking voor alle niet-EU-bedrijven met significante activiteiten in de EU

Onze doelen

Niet alleen voldoen aan de minimale wettelijke verplichting, maar ook…
 • komen tot een uniforme rapportage waarin NVRD-leden (grotendeels) over dezelfde criteria rapporteren en deze op gelijke wijze definiëren
 • dat alle NVRD-leden (zowel verplicht als vrijwillig), voor zover mogelijk, in lijn met de CSRD-kaders communiceren over hun impact op mens en milieu
 • dat de manier waarop de publieke sector invulling geeft aan de CSRD als voorbeeld dient voor private partijen en daarmee bijdraagt aan de duurzame mentaliteitsverandering

Wat wij doen

Binnen het overkoepelende project BrancheStuurInformatie (BSI) is het projectteam CSRD opgericht. Dit projectteam richt zich op twee onderdelen.

In het kader van BSI brengt het projectteam in kaart welke data er binnen de CSRD gerapporteerd moet worden en hoe deze data in het juiste format aangeleverd kan worden aan de ESAP (European Single Access Point).

Daarnaast houdt het CSRD team zich bezig met het voorbereiden van de branche op de implementatie van de CSRD. Dit gebeurt onder andere door:

 • Het distilleren en verstrekken van informatie.
 • Het opstellen van kennisdocumenten. Aangezien de CSRD voor iedereen nieuw is zullen er de komende tijd nog verschillende kennisdocumenten volgen. Hiermee kunnen leden zelf aan de slag met de voorbereidingen.
 • Het organiseren van bijeenkomsten waarbij we met de CSRD-plichtige en geïnteresseerde leden in gesprek gaan over de ontwikkelingen en de collectieve branche aanpak.

Aan de slag

Wil je als lid van de NVRD ook aan de slag met deze duurzaamheidsrapportage? Neem dan contact met ons op en ontvang vrijblijvend meer informatie over hoe jouw organisatie betrokken kan raken bij onze gezamenlijke aanpak. Ook voor vragen over dit onderwerp staan onze experts voor je klaar.

Projectplanning

2024

 • Branchespecifieke datapunten in kaart brengen en aanleveren bij deelprojectteam ICT.
 • Deelprojectteam ICT levert een datatabel waarin alle verplichte en branchespecifieke CSRD-data kan worden ingevuld. Zij ontwikkelen een protocol waarmee deze data eenvoudig uit de eigen systemen van de organisatie kan worden opgehaald.
 • Om eenvoudig gebruik te maken van de CSRD-datatabel dient het protocol te worden toegepast in de software van de organisatie. Organisaties geven hiervoor zelf de opdracht aan hun software-leverancier. Het deelprojectteam ICT voert gesprekken met leveranciers om hen hierop voor te bereiden.
 • De CSRD-rapportage moet in een specifiek digitaal format worden aangeleverd aan het European Single Access Point (ESAP).
 • Het digitaal format wordt zo ingericht dat deze rechtstreeks aan te leveren is aan het ESAP. Het door de NVRD aangeleverde protocol voldoet aan de Europese CSRD-eisen en is procesmatig te controleren door een accountant, zodat deze ook aan de transparantieverplichting voldoet.

2025

 • Opleveren van de ESAP-eisen in ons Branchestuurinformatie-project (BSI)

NVRD aanspreekpunt

Essa van Riessen

Junior Beleidsmedewerker

Gerelateerde dossiers

BrancheStuurInformatie (BSI)

Stamdatawoordenboek Afvalbranche

Het laatste nieuws

 • NVRD ondersteunt leden bij CSRD met kennisdocument Dubbele Materialiteitsanalyse

 • Branchestuur-informatie; aan de slag met geautomatiseerde invoer benchmark

 • CSRD: een dossier in ontwikkeling

 • Duurzaamheidsrapportage (CSRD): een blik terug en vooruit

 • Rapporteren over uitstoot – HEMA doet het voor

 • CSRD: een stap dichter bij een duurzaam Europa