Gemak dient de mens en zo werkt dat tegenwoordig ook met luiers. Waar we tot 1960 nog veelal werkte met wasbare katoenen luiers is tegenwoordig de wegwerpluier de norm. En dat heeft gevolgen. Momenteel bestaat maar liefst 8% van het huidige restafval uit luiers en incontinentiemateriaal. Terwijl recyclingtechnieken voor handen zijn, wordt momenteel bijna al dit afval verbrand. Dit is totaal onnodig.

Luiers en incontinentiemateriaal zijn met name afkomstig uit huishoudens, kinderdagverblijven en zorginstellingen. Er bestaat geen wettelijke verplichting voor gemeenten om luiers gescheiden in te zamelen en er is ook nog onvoldoende verwerkingscapaciteit om deze afvalstroom in zijn geheel te kunnen recyclen.

Onze doelen

 • 100% gescheiden inzameling: alle wegwerpluiers in Nederland worden gescheiden ingezameld.
 • 100% recycling: wegwerpluiers en incontinentiemateriaal in Nederland zijn recyclebaar én worden ook daadwerkelijk gerecycled.
 • 50% minder wegwerpluiers in het huishoudelijk (rest)afval: wasbare luiers worden de norm, net als tijdige zindelijkheid.

Wat wij doen

 • Inzet voor duidelijke afspraken over de rol en verantwoordelijkheid van gemeenten en publieke bedrijven bij een producentenverantwoordelijkheid op luiers en incontinentiemateriaal
 • Inzet voor de realisatie van grootschalige recyclingcapaciteit
 • Afspraken maken met producenten over het realiseren van een eco-design luier die 100% recyclebaar is
 • Advies aan gemeenten over hoe voor te bereiden op gescheiden inzameling, zodat dit uitgerold kan worden zodra er voldoende recyclingcapaciteit voor handen is
 • Advies aan gemeenten die luiers al gescheiden inzamelen over hoe de infrastructuur te handhaven in afwachting op voldoende recyclingcapaciteit
 • Jaarlijkse webinar: luierpreventie en luierrecycling
 • Wij onderzoeken welke instrumenten nog meer kunnen bijdragen aan een duurzamere luierketen en nemen hierin het initiatief of beleggen het initiatief hiervoor bij een van onze partners

Overlegstructuren

 • NVRD expertgroep luiers
 • Luierketenproject-overleg

Betrokken organisaties

 • Rijkswaterstaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Branchevereniging wasbare luiers
 • Stichting Future Diaper Project

Aan de slag

NVRD aanspreekpunt

Vera Scherders

Beleidsadviseur

Inspiratie en voorbeelden

 • Stimuleer het gebruik van wasbare luiers

 • Ondersteun inwoners bij tijdige zindelijkheid van hun kind

 • Stimuleer herbruikbaar menstruatiemateriaal

Het laatste nieuws

 • Resultaten pilots wasbare luiers bij kinderdagverblijven

 • “Kinderen eerder zindelijk krijgen, dat is pas duurzaam”

 • Onderzoek naar UPV op luiers en incontinentiemateriaal gepubliceerd

 • Onderzoek naar milieu impact van babyluiers opgeleverd

 • Acht uitgangspunten voor een UPV luiers en incontinentiemateriaal

 • Grote belangstelling onder NVRD-leden voor UPV-systeem luiers

 • NVRD roept op tot meer duidelijkheid over producentenverantwoordelijkheid luiers