Een goede nachtrust is belangrijk, maar je slaapt pas echt goed als je weet dat alle matrassen in Nederland weer 100% gerecycled worden, toch? Uit cijfers van producentenorganisatie Matras Recycling Nederland (MRN) blijkt dat in Nederland per jaar ruim 2 miljoen matrassen over de toonbank gaan en minimaal 1,1 miljoen matrassen jaarlijks worden afgedankt (2022). In werkelijkheid ligt het aantal afgedankte matrassen nog hoger. Een deel wordt namelijk niet goed ingeleverd of niet gemeld bij MRN.

Onze leden, de gemeenten en publieke inzamelaars, zamelen afgedankte matrassen zo veel en zo goed mogelijk gescheiden in om te zorgen dat deze zo hoogwaardig mogelijk worden gerecycled. En dat is nog niet zo eenvoudig. Matrassen zijn groot en onhandig om te vervoeren. Daardoor is het voor inwoners niet altijd even gemakkelijk ze naar de milieustraat te brengen. Het komt dan ook regelmatig voor dat ze bij het grof huishoudelijk afval belanden en daardoor niet gescheiden worden ingezameld. Ook worden matrassen nog wel langs de weg gedumpt. Bij de milieustraat kunnen matrassen worden ingeleverd en worden ze droog opgeslagen. Dat is belangrijk aangezien natte en vieze matrassen minder goed gerecycled kunnen worden en een deel hiervan naar de verbrandingsoven gaat. Zonde van de grondstoffen, slecht voor het klimaat en onnodig duur. Door de calorische waarde van matrassen komt bij de verbranding namelijk zeer veel energie vrij, waardoor het schade kan veroorzaken aan de oven. Opgeslagen natte matrassen kunnen zelfs spontaan in brand vliegen doordat de materialen gaan ‘broeien’.

Er is dus nog wel wat werk aan de winkel om te zorgen dat alle afgedankte matrassen gescheiden ingezameld en gerecycled worden. De twee matrasrecyclingbedrijven in Nederland, Retourmatras (2009) en Matras Recycling Europe (2012), geven aan dat jaarlijks respectievelijk 900.000 en 500.000 matrassen worden gerecycled (NOS, 2021). MRN rapporteert in hun jaarverslag dat er in 2022 maar liefst 976.492 matrassen zijn ingeleverd. De herwonnen materialen worden daarbij vooralsnog veelal toegepast in andere producten, zoals een judomat, koeienbedding, isolatiemateriaal of ondertapijt.

Onze doelen

 • Zoveel mogelijk schone en droge inzameling van huishoudelijke matrassen
 • Hoogwaardige recycling van gescheiden ingezamelde matrassen
 • Alle gemeenten in Nederland zijn aangemeld bij producentenorganisatie Matras Recycling Nederland en ontvangen zo een gedeeltelijke vergoeding van de inzamel-, sorteer- en verwerkingskosten van afgedankte matrassen.
 • Optimale ketensamenwerking

Wat wij doen

 • Bijdragen aan de totstandkoming en borging van de vrijwillige producentenverantwoordelijkheid in samenspraak met Matras Recycling Nederland (MRN). MRN vertegenwoordigt de vijf grootste producenten IKEA, Beter Bed, Auping, Swiss Sense en Hilding Anders.
 • Bijdragen aan het creëren van cijfers over en inzichten in de omvang van deze stroom en het aandeel natte en vieze matrassen.
 • Het adviseren van gemeenten over de gevolgen van deze vrijwillige producentenverantwoordelijkheid en over hoe zij de inzameling van matrassen kunnen optimaliseren.
 • Het aanmoedigen van gemeenten om zich aan te melden bij Matras Recycling Nederland om zo een gedeeltelijke vergoeding te ontvangen van de inzamel-, sorteer- en verwerkingskosten van afgedankte matrassen.
 • Onderzoeken welke instrumenten nog meer kunnen bijdragen aan een circulaire keten voor matrassen. Afhankelijk van het instrument nemen we zelf het initiatief of beleggen we het initiatief hiervoor bij een van onze partners.

Overlegstructuren

 • Expertgroep Matrassen
 • Regulier overleg Matras Recycling Nederland

Betrokken organisaties

 • Matras Recycling Nederland (MRN)
 • CBM | Branchevereniging voor Interieurbouw & Meubelindustrie

Overige gesprekspartners

 • RetourMatras B.V.
 • Matras Recycling Europe (MRE)

Aan de slag

Als gemeente nog niet aangemeld bij Matras Recycling Nederland? Doe dit dan hier en ontvang een gedeeltelijke vergoeding van de inzamel-, sorteer- en verwerkingskosten van afgedankte matrassen.

NVRD aanspreekpunt

Evelien Mertens

Senior Beleidsadviseur

Het laatste nieuws

 • Vergoeding UPV matrassen 2024 nu écht 100%

 • Vergoeding UPV matrassen in 2024 naar maximaal €540 per ton

 • Btw op vergoedingen PMD-afval en matrasseninzameling

 • NVRD en MRN starten onderzoek naar natte en vieze matrassen

 • UPV vergoeding voor matrassen naar 60% in 2023