Iedereen is er weleens geweest; de milieustraat. In de volksmond (helaas) nog vaak ‘de stort’ genoemd, terwijl gemeenten en publieke inzamelaars in de naamgeving graag de associatie oproepen met grondstoffen en recyclen. We komen vele benamingen tegen, zoals grondstoffenplein, recyclingstation of afvalservicepunt.

​Hoe dan ook, volgens de Wet Milieubeheer (1 maart 1993) is iedere gemeente in Nederland wettelijk verplicht om (al dan niet samen met een gemeente waarmee wordt samengewerkt) in minimaal één milieustraat te voorzien. Hier kunnen inwoners hun grof huishoudelijk afval gescheiden inleveren. Dat is dus alles wat te groot of te specifiek is om aan huis te worden opgehaald. De milieustraat voert de afvalstoffen (lees: grondstoffen) vervolgens af naar verwerkers met als doel zo veel mogelijk waarde te behouden.

Sinds de eerste milieustraat is het aantal gescheiden in te leveren stromen steeds verder toegenomen. Op een doorsnee milieustraat vind je inmiddels minimaal 18 verschillende afvalstromen. Er zijn echter ook milieustraten die bijna 50 verschillende fracties gescheiden inzamelen. Afval wordt namelijk steeds complexer. Dit komt vooral door nieuwe productinnovaties en veranderend koopgedrag in combinatie met onze maatschappelijke plicht om zo veel mogelijk te hergebruiken en te recyclen. Want storten doen we al even niet meer, maar laten we eerlijk zijn; het verbranden van goed herbruikbaar en recyclebaar afval is totaal onnodig. Het kan en moet beter. Circulariteit heeft de toekomst.

Vandaag de dag kent Nederland maar liefst 360 milieustraten, exclusief de mobiele milieustraten die in steeds meer gemeenten worden ingezet. En de milieustraat is al lang niet meer alleen een plek om je afval af te leveren. Steeds vaker maken onze leden de koppeling met de kringloop, zijn er werkplaatsen om producten te repareren of upcyclen, worden er cursussen gegeven aan inwoners om duurzamer te leven en dient de milieustraat ook sociale doelen, bijvoorbeeld door mensen die op afstand zijn geraakt weer mee te laten doen. De milieustraat van de toekomst is een Circulair Ambachtscentrum.

Onze doelen

 • Alle milieustraten zijn ingericht op zowel de afvalinzameling als op de inname van producten die een tweede leven kunnen krijgen, onder andere door het plaatsen van een kringloopcontainer.
 • In 2030 maken alle milieustraten onderdeel uit van een Circulaire Ambachtscentrum.

Wat wij doen

 • Advies aan gemeenten over het verbeteren van hun milieustraat
 • Het verzamelen en delen van pilots bij en bewezen technieken van andere milieustraten in Nederland.
 • Onderzoek naar en inzet om gemeenten te stimuleren hun milieustraat uit te laten groeien tot Circulair Ambachtscentrum ten behoeve van meer hergebruik, reparatie, onderwijs en sociale cohesie.
 • Mede beoordelen van subsidieaanvragen voor de regeling specifieke uitkering Circulaire Ambachtscentra.
 • Wij onderzoeken welke instrumenten nog meer kunnen bijdragen aan betere milieustraten en meer Circulaire Ambachtscentra en nemen hierin het initiatief of beleggen het initiatief hiervoor bij een van onze partners.

Overlegstructuren

 • Kernteam Circulair Ambachtscentra

Betrokken organisaties

 • Rijkswaterstaat
 • Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stichting Repair Café
 • Bestaande Circulaire Ambachtscentra
 • Stichting OPEN

NVRD aanspreekpunt

Evelien Mertens

Senior Beleidsadviseur

Inspiratie en voorbeelden

 • Plaats een kringloopcontainer

 • De mobiele milieustraat

 • De grondstofkar

 • Bied gratis een aanhanger, bakfiets of auto aan

 • Vergroot de toegankelijkheid van de milieustraat

 • Bewustwording vergroten bij inwoners op de milieustraat

 • 2e kans bouwmaterialendepot

 • Gratis compost voor inwoners

Het laatste nieuws

 • Eerste editie: NVRD Milieustratenboekje

 • Steeds meer gemeenten transformeren milieustraat tot circulair ambachtscentrum

 • Uitkomsten ledenpeiling niet-particuliere ontdoeners op milieustraat

 • Noodgreep door afvalsector: milieustraat opent deuren voor illegale lachgascilinders

 • Nieuwe impuls voor Circulaire Ambachtscentra