De Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen (STOSAG) is een initiatief van de NVRD en onze leden. Sinds 2010 zetten wij ons gezamenlijk in om open ICT-standaarden te ontwikkelen, beheren en toe te passen ten behoeve van een efficiënte afvalinzameling in Nederland.

ICT is in toenemende mate bepalend in onze sector. De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar in rap tempo op en zijn steeds bepalender voor de (efficiëntie van de) bedrijfsvoering. Standaarden zijn hierbij belangrijk. De STOSAG-standaard maakt het ICT-landschap veel beter behapbaar en zorgt voor goedkopere oplossingen.

STOSAG-pagina van SUTC

Meest actuele STOSAG-standaarden

Wat is de STOSAG-standaard precies?

De STOSAG is een standaard die de communicatie en gegevensuitwisseling tijdens de inzameling van afval beschrijft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de informatie die wordt uitgewisseld tussen vrachtwagen en mini-container (bijvoorbeeld gewicht en chipnummer). In bredere zin gaat het om alle informatie die tussen verschillende apparatuur en chips wordt uitgewisseld. Al deze systemen kunnen van verschillende leveranciers zijn. De standaard heeft betrekking op de volgende onderdelen van het afvalinzamelsysteem:
  • Chipkaarten en (ondergrondse) verzamelcontainers met toegangsidentificatie
  • Minicontainers met een chip en identificatiesystemen op de inzamelwagen
  • Verzamelcontainers en backoffice-systemen
  • De systemen op de inzamelwagen en backoffice-systemen

Wat zijn de voordelen van deze standaard?

De STOSAG-standaard levert gemeenten en inzamelaars vele voordelen.
  • Meer keuzevrijheid in leveranciers doordat de standaard niet software-specifiek is en dus door iedere leverancier kan worden toegepast.
  • Meer zekerheid dat communicatie en gegevensuitwisseling blijft werken, onafhankelijk van een specifieke leverancier.
  • Meer flexibiliteit doordat je apparatuur ook blijft werken als je een van de onderdelen van je afvalinzamelsysteem vervangt door een nieuwe.
  • Hogere aantrekkingskracht op leveranciers aangezien zij met behulp van deze standaard software kunnen ontwikkelen die direct op meer organisaties toepasbaar is.
  • De open standaard bevordert de innovativiteit, creëert een level playing field en zorgt voor een markt zonder vendor lock-in.

Wat wij doen

Wij als NVRD zijn vanaf het ontstaan eigenaar van de STOSAG-standaard en dragen de zorg voor het actueel houden ervan. Ook zorgen wij waar gewenst of noodzakelijk dat we de standaard uitbreiden. De inhoudelijke en technische afwegingen hierbij worden gemaakt binnen onze Expertgroep ICT.

Aan de slag

Gebruik de informatie in je voordeel. Wanneer je ICT-diensten in het afvalinzamelproces inkoopt of aanbesteedt maak dan gebruik van de standaard. Benader bijvoorbeeld ook een andere afvalinzamelaar die de STOSAG-standaard al heeft toegepast of kom via ons in contact met de leden van de Expertgroep ICT.

NVRD aanspreekpunt

Ivo Geerits

VANG support