Met de uitdrukking ‘bloed, zweet en tranen’ duiden we meestal aan hoe hard we aan iets gewerkt hebben. Hard werken doen we in onze afvalbranche zeker, maar met ons veiligheidsbeleid richten we ons op het zoveel mogelijk voorkomen van bloed en tranen op de werkvloer. En een beetje zweet is oké, maar ook dat proberen we binnen de perken te houden. Zodat iedereen aan het einde van de werkdag ongedeerd en tevreden huiswaarts keert.

Inzetten op veiligheid doen we niet voor niets. Afvalbeheer staat al jaren in de top drie ‘meest risicovolle sectoren’ van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit betekent dat er in onze sector relatief de meeste ongevallen gebeuren. Waar je normaal trots bent op een podiumplek, is dit er toch één waar we graag vanaf willen.

Dat betekent dat we inzetten op het voorkomen van fysieke ongelukken. Stoten, snijden, struikelen; het is een greep uit de ongevallen die voorkomen op de werkvloer. Binnen de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche richten we ons op al deze facetten van veiligheid.

Maar veiligheid is wat ons betreft niet alleen fysieke veiligheid. Ook mentaal en emotioneel moet je je op je werk veilig voelen. Helaas krijgen steeds meer medewerkers in onze branche te maken met allerlei vormen van agressie op (de milieu)straat. Dit veroorzaakt stress, wat weer kan leiden tot lichamelijke, psychische en sociale klachten.

Genoeg aanleiding dus om met álle vormen van veiligheid aan de slag te gaan. Ons streven? Iedere medewerker is veilig aan het werk en gaat aan het einde van iedere dag ongedeerd naar huis.

Onze doelen

 • In 2030 staan we niet meer in de top drie meest risicovolle sectoren van de Arbeidsinspectie.
 • Over tien jaar, in 2033, zijn veiligheidsinstructies geen ‘noodzakelijk kwaad’, maar begrijpelijk, leuk en uitnodigend tot gesprek.
 • We hebben eind 2024 helder in kaart hoe medewerkers van onze leden het werken in de sector ervaren.
 • Vanaf 2025 leveren we jaarlijks een rapportage waarin NVRD-leden over dezelfde veiligheidscriteria rapporteren en deze op gelijke wijze definiëren.

Wat wij doen

 • We maken onderdeel uit van de diverse werkgroepen en het bestuur van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche.
 • We voeren jaarlijks de Ongevallenenquête uit onder onze leden. Zo krijgen we een algemeen beeld van de meest voorkomende (bijna) ongevallen in onze branche. We blijven deze enquête ontwikkelen en werken toe naar een inzichtelijk monitoringsdashboard.
 • We zetten ons in om agressie tegen medewerkers te voorkomen. Samen met de Vereniging Afvalbedrijven ondertekenden wij het manifest tegen agressie en geweld. Vanaf 2023 versturen wij een jaarlijkse ledenuitvraag over agressie. Aan de hand van de uitvraag formuleren we concrete oplossingsrichtingen.
 • We zetten ons in om zo snel mogelijk de problematiek rondom het inzamelen en verwerken van lachgascilinders op te lossen.
 • We volgen de laatste ontwikkelingen in beleid en regelgeving op het gebied van veiligheid en praten waar nodig mee over de invulling hiervan.
 • We dragen bij aan het onderzoek vernieuwde Leidraad Fysieke Belasting.

Overlegstructuren

 • Stuurgroep Goed Werkgeverschap & Publiek Ondernemerschap
 • Expertgroep Veiligheid
 • Informele KAM-groep – onofficieel netwerk
 • Projectteam gevolgen implementatie leidraad
 • Bestuur Stichting Arbocatalogus Afvalbranche
 • Afstemmende Werkgroep Arbocatalogus Afvalbranche
 • Werkgroep Inzameling & Beheer Openbare Ruimte Arbocatalogus Afvalbranche
 • Werkgroep Communicatie Arbocatalogus Afvalbranche
 • Pilotgroep branchebrede aanpak veiligheid

Betrokken organisaties

 • Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • WENB
 • Vereniging Afvalbedrijven
 • BRBS
 • BVOR
 • FNV
 • CNV
 • Het Zwarte Corps

NVRD aanspreekpunt

Janneke Bolijn

Beleidsadviseur

Gerelateerde dossiers

Lachgas

Waardering en werkgeluk

Afvalbranden

Het laatste nieuws

 • Jaarverslag 2023 Arbocatalogus Afvalbranche

 • Resultaten Ongevallenenquête en brandenmonitor 2023 bekend

 • Update Leidraad Fysieke belasting

 • Week van de Veiligheid 2024

 • Ongevallen-enquête en Brandenmonitor 2023 uitgezet

 • Vervolg campagne Doemaarapart.nl

 • Landelijke campagne ‘Doe maar apart’

 • Consumenten-campagne om li-ion batterijen apart in te leveren