NVRDDossiersCategorie

Skip Navigation Linksdefault

Circulaire samenleving

De NVRD en haar leden leveren een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie en hebben de ambitie die rol verder uit te bouwen. We zetten de komende jaren in op het aanjagen van de ketenoptimalisatie. Als publieke schakel in de keten hebben we deze verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we verder moeten kijken dan onze huidige corebusiness; gescheiden inzameling en/of verwerking van huishoudelijk afval. Er wordt veel gesproken over de noodzaak van afstemming in de keten. De NVRD gaat hier de komende jaren actief aan bijdragen.