NVRDDossiersCategorie

Skip Navigation Linksdefault

Publiek ondernemerschap

Publiek ondernemerschap en opdrachtgeverschap zijn gericht op de publieke doelen en waarden. De ambitie is om tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten de hoogst mogelijke maatschappelijke meerwaarde te leveren. De NVRD ondersteunt haar leden bij het op een efficiënte en doelmatige wijze uitvoeren van de publieke taak en tegelijkertijd als vliegwiel te fungeren voor de verdere ontwikkeling van innovaties en het op gang brengen van zaken die voor de markt nog niet vanzelfsprekend zijn.