NVRDDossiersDossier

Skip Navigation Linksdefault

Duurzaamheidsrapportage CSRD

Categorie: Publiek ondernemerschap
De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage, op basis waarvan organisaties moeten rapporteren over hun impact op mens en milieu. Deze duurzaamheidsrapportage zal een vast onderdeel worden van het jaarverslag. Dit betekent dat het succes van een onderneming niet langer alleen gedefinieerd wordt op basis van financiële resultaten, maar ook op basis van duurzaamheid.
De CSRD is één van de maatregelen uit de Europese Green Deal. Hierin heeft de EU zich ten doel gesteld om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent op aarde te zijn. Om dit doel te bereiken moeten er een aantal zaken duidelijk worden, namelijk:
 • Wat duurzame activiteiten zijn (EU Taxonomy)
 • Hoeveel geld naar duurzame activiteiten gaat en de impact daarvan (SFDR)
 • Hoe bedrijven bijdragen aan de verduurzaming van de EU (CSRD)
Deze elementen gaan in de toekomst impact hebben op het verkrijgen van investeringen en subsidies. De CSRD is van toepassing op grote organisaties (BV’s en NV’s) die voldoen aan twee of meer van de volgende criteria:
 • Meer dan 250 medewerkers
 • Meer dan 40 miljoen omzet
 • Meer dan 20 miljoen balanstotaal
Dit betekent dat de CSRD ook van toepassing zal zijn op een aantal NVRD leden. Daarnaast is de verwachting dat een dergelijke duurzaamheidsrapportageverplichting ook zal gaan gelden voor kleinere organisaties. Publieke organisaties zijn al gewend om zowel financiële als maatschappelijke belangen mee te nemen in hun bedrijfsvoering. Als NVRD zien we dit dan ook als kans om het goede voorbeeld te geven en samen te komen tot een transparante, duurzame en circulaire samenleving.

NVRD aanspreekpunt: Gerjan den Hertog

Tijdlijn

 • November 2022 nam de Europese Unie de CSRD aan
 • 2023 is een voorbereidingsjaar
 • 2024 treed de CSRD in werking voor de eerste groep beurgenoteerde bedrijven
 • 2025 treed de CSRD in werking voor alle ‘grote’ ondernemingen
 • Daarmee is 2025 ook het eerste boekjaar waarover gerapporteerd moet worden aan de hand van de CSRD kaders. Daarvoor dient dan dus ook de benodigde monitoring en dataverzameling plaats te vinden

Onze ambities

Niet alleen voldoen aan de minimale wettelijke verplichting, maar ook...
 • komen tot een uniforme rapportage waarin NVRD-leden (grotendeels) over dezelfde criteria rapporteren en deze op gelijke wijze definiëren
 • dat alle NVRD-leden (zowel verplicht als vrijwillig), voor zover mogelijk, in lijn met de CSRD-kaders communiceren over hun impact op mens en milieu
 • dat de manier waarop de publieke sector invulling geeft aan de CSRD als voorbeeld dient voor private partijen en daarmee bijdraagt aan de duurzame mentaliteitsverandering

Wat wij doen

 • Binnen het project BrancheStuurInformatie werken we toe naar een passende datastructuur voor onze branche die leden maximaal faciliteert om tot goede en zorgvuldige CSRD-rapportage te komen
 • Wij stimuleren en faciliteren leden die niet verplicht zijn tot deze rapportageverplichting om hier vrijwillig aan deel te nemenMeer weten


Aan de slag
Wil je als lid van de NVRD ook aan de slag met deze duurzaamheidsrapportage? Stuur dan een mail naar Gerjan den Hertog en ontvang vrijblijvend meer informatie over hoe jouw organisatie betrokken kan raken bij onze gezamenlijke aanpak. Ook voor vragen over dit onderwerp staat Gerjan voor je klaar.