NVRDDossiersDossier

Skip Navigation Linksdefault

Coronavirus en de afval- en reinigingsbranche

Categorie: Goed werkgeverschap
Het inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval evenals het beheer van openbare ruimte is bij de start van de coronacrisis aangemerkt als vitale en maatschappelijke taak. En terecht, aldus de NVRD.

​Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. Leden van de NVRD zetten daarom alles op alles om de continuïteit van de inzameling van het huishoudelijk afval zo goed als mogelijk te garanderen. Dit dossier geeft een overzicht van de maatregelen die getroffen worden in de afval- en reinigingssector.

Actuele stand van zaken en ontwikkelingen

Het Coronavirus heeft nog steeds een groot effect op de dagelijkse gang van zaken in Nederland. Vanaf 28 november 2021 geldt er een avondlockdown. Eveneens roept de Rijksoverheid op om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. 

Het inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval evenals het beheer van openbare ruimte blijft aangemerkt als vitale en maatschappelijke taak. Dat geldt ook voor gladheidsbestrijding. Ook de afval- en reinigingsbranche wordt door het Coronavirus geraakt en moet zich, hoewel het werk ook tijdens een lockdown gewoon doorgaat, inrichten op het veranderende aanbod van diverse stromen. Daartoe is de afvalbranche gekomen met een speciaal protocol om dit te bewerkstelligen. De NVRD is een meldpunt (meldpunt@nvrd.nl) gestart waar knelpunten in de afval en reiniging kunnen worden gemeld. Wij roepen leden op dit te blijven doen.

Betekenis voor gemeenten en afvalbedrijven

Voor gemeenten en publieke bedrijven zijn de gevolgen van het Coronavirus groot. De overheid heeft enkele cruciale beroepsgroepen aangewezen, die ten alle tijde vragen om continue bezetting. Het vervoer van afval en vuilnis is er hier één van. Voor de verschillende werkzaamheden die de leden van de NVRD uitvoeren, bestaan inmiddels verschillende protocollen. De NVRD houdt haar leden hier graag van op de hoogte. 

De NVRD heeft een meldpunt (meldpunt@nvrd.nl) opgezet waar leden knelpunten of uitgagingen rondom inzameling en Beheer Openbare Ruimte kunnen melden. De NVRD wil zo een landelijk beeld krijgen om waar nodig een signaal af te kunnen geven aan ketenpartners maar ook aan partijen zoals het RIVM, de rijksoverheid en de Veiligheidsregio’s.

Afvalinzameling 
Afvalinzameling is aangemerkt als cruciale activiteitvanwege de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne als dit stilvalt. Leden van de NVRD blijven altijd nadenken over continuïteits- of afschalinsplannen, waarin een prioritering van de dienstverlening is opgenomen. Het inzamelen van rest- en gftafval heeft veelal prioriteit. 
Redenen voor het afschalen van afvalinzameling zijn bijvoorbeeld het wegvallen van afzet of sorteermogelijkheden (in enkele gevallen is ditr in het begin van de crisis het geval geweest  bij textiel), het beperken van contact (bijv. inzameling van oud papier met groepen van vrijwilligers, of inzameling grof vuil aan huis) of capaciteitsgebrek als gevolg van personeel wat thuis zit met gezondheidsklachten.

Ook problemen in de verwerking of beperkingen in internationaal transport kunnen van invloed zijn op de afvalinzameling. Zo wordt bijvoorbeeld een deel van het ingezameld PMD verwerkt in Duitsland waardoor de afzet en recycling mogelijk een probleem kan worden. Dit blijven we  uiteraard in de gaten houeden en staan hierin nauw in contact met Nedvang. 

In Vlaanderen zijn landelijke maatregelen uitgevaardigd. In Nederland zijn de continuitsplannen een zaak van gemeenten en hun afval- en reinigingsbedrijven, waarin ze elk hun eigen afwegingen maken.

Afvalinzameling personen in quarantaine of gediagnosticeerd met het Coronavirus 
Na uitvraag heeft het RIVM laten weten dat, mits de normale beschermende maatregelen worden genomen, er geen reden is voor ongerustheid en er geen verdergaande arbo-maatregelen nodig zijn. Het virus wordt vooral overgedragen door hoesten en niezen, direct lichamelijk contact en contact met veel aangeraakte voorwerpen. Andere vormen van overdracht zijn niet of nauwelijks bekend en volgens het RIVM niet relevant voor de praktijk van afvalbeheer.

Kantoorpersoneel 
De Nederlandse overheid verzoekt nog steeds om thuis te werken wanneer dat kan, of de werktijden te spreiden.Leden van de NVRD volgen deze maatregel wat betreft het kantoorpersoneel.Organisaties zorgen er wel voor dat er altijd een aanspreekpunt op kantoor is, zodat het operationele werk door kan gaanHet sociale contact op kantoren wordt ingeperkt door, bijvoorbeeld, de kantine te sluiten en maar één medewerker per kantoor toe te staan. Overleggen vinden telefonisch plaats of zijn afgelast. 

Milieustraten 
Het is op milieustraten lastig de landelijke richtlijn van 1.5 meter afstand aan te houden. Vele NVRD-leden houden een maximumaantal bezoekers aan, reguleren de doorstroming en nemen extra maatregelen om medewerkers te beschermen (denk aan het verstrekken van latex handschoenen, het plaatsen van plexiglas of het alleen laten betalen via pin).

Kringloopwinkels
De meeste kringloopwinkels zijn na de lockdown gewoon weer open. 

Beheer Openbare Ruimte 
Niet alleen de inzameling van grondstoffen gaat door, ook het beheer van de openbare ruimte vindt doorgang. Contact met inwoners wordt, waar mogelijk, vermeden, in bussen en auto’s zitten maximaal twee personen en voertuigen worden uitgerust met middelen om handen te wassen. Stadswerk zette een enquête uit over de buitendienst:https://www.stadswerk.nl/praktijkkennis/Nieuws/1606591.aspx


Standpunten / Wat doet de NVRD

De NVRD volgt de berichtgeving omtrent het Coronavirus op de voet. Daarnaast informeert zij haar leden actief over de genomen maatregelen in en voor de branche.  Ook probeert de NVRD signalen van leden te vertalen naar een breder publiek. En delen wij gekozen aanpakken en protocollen van leden met de rest van de branche.

Protocol
Om de 1,5 meter samenleving binnen de afval- en reinigingsbranche zo goed als mogelijk vorm te geven heeft de NVRD samen met andere partijen een protocol opgesteld: Protocol afvalbranche voor werken in 1,5 meter-samenleving

Meldpunt
Daarnaast heeft de NVRD een speciaal meldpunt opgezet waar leden knelpunten of uitgagingen rondom inzameling en Beheer Openbare Ruimte kunnen melden. De NVRD wil zo een landelijk beeld krijgen om waar nodig een signaal af te kunnen geven aan ketenpartners maar ook aan partijen zoals het RIVM, de rijksoverheid en de Veiligheidsregio’s. Daarnaast staan we in nauw contact met diverse media waarvoor een landelijk beeld in veel gevallen van onschatbare waarde is.