NVRDDossiersDossier

Skip Navigation Linksdefault

Duurzaam wagenpark

Categorie: Publiek ondernemerschap
De NVRD faciliteert het platform duurzaam wagenparkbeheer waarin leden onderling kennis delen en zorgen voor het verbinden van initiatiefnemers/ stakeholders. De aandacht voor het wagenpark komt voort uit de ambitie van onze leden op dit gebied, nieuwe strikte regelgeving en onze potentie als launching customer in de landelijke transitie naar emissievrij vervoer.