NVRDDossiersDossier

Skip Navigation Linksdefault

Duurzame inzetbaarheid

Categorie: Goed werkgeverschap
De leden van de NVRD voegen in hoge mate extra maatschappelijke waarde toe; niet alleen met hun werkzaamheden in de circulaire economie, maar ook in hun personeelsbestand. Zij betrekken mensen in het arbeidsproces die moeilijker aan het werk komen, leiden medewerkers met beperkte scholing verder op en zorgt dat medewerkers veilig en gezond van hun pensioen kunnen gaan genieten. Daar mag de sector trots op zijn.

De trots en waardering schroeven we graag een paar tandjes op. De sector en haar medewerkers spelen een cruciale rol in de maatschappij. Nederland mag zich duidelijker realiseren welke bijdrage onze leden en hun mensen dagelijks leveren aan een duurzaam en schoon Nederland. NVRD agendeert deze positieve bijdrage in media, richting bestuurders & beslissers en ook middels publiciteit rondom de jaarlijkse Week van de AfvalHelden. 

Voor de leden van de NVRD geldt bovendien dat zij een bovenmatige maatschappelijke betrokkenheid voelen bij mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De NVRD ontwikkelt visie, formats en challenges over de rol van de branche bij het betrekken van mensen die in het huidige arbeidsproces moeilijk aan het werk komen. 

Om deze doelen te bereiken werkt de NVRD samen met onder andere het O&O Fonds GEO, de Vereniging Afvalbedrijven en de WENB.

Actuele stand van zaken en ontwikkelingen

​Week van de AfvalHelden
Van 7 t/m 13 maart 2022 is het tijd voor de tweede editie van de Week van de AfvalHelden. NVRD, Vereniging Afvalbedrijven, O&O Fonds GEO en TLN slaan de handen ineen om de gehele sector en haar medewerkers in het zonnetje en op de kaart te zetten. Op de website van de Week zijn diverse (communicatie)middelen en tips te vinden.

Imagopeiling 
Als onderdeel van de Week van de AfvalHelden laten de organiserende partijen door I&O Research een imagopeiling uitvoeren. In januari en februari bevraagd I&O Research een representatieve groep inwoners van diverse Nederlandse gemeenten. Doel is een beeld te krijgen hoe het zit met de waardering van de mensen die in onze branche werken. Vroeger 'kon je nog altijd vuilnisman worden als je niks had geleerd'. Hoe zit dat nu? Hoe wordt gedacht over het werken in onze branche? De resultaten van dit onderzoek worden voordat de Week begint gedeeld. 

Vakdag
In 2022 organiseren NVRD en O&O Fonds GEO voor de derde maal de Vakdag. Dit jaar staat in het teken van veiligheid. Veiligheid van jezelf én van de ander. Met diverse actieve workshops gaan we hiermee aan de slag. Inspirerende sprekers delen hun visie op veiligheid. Dit jaar is het Nationaal Militair Museum te Soest het toneel van de Vakdag. 

Routekaart arbeidsparticipatie
De NVRD ontwikkelt, in samenwerking met leden, een routekaart arbeidsparticipatie. Met deze routekaart brengen we een ordening in de veelheid van mogelijkheden van arbeidsparticipatie en inclusiviteit en maken we een start met het delen van kennis, ervaringen en succesvolle aanpakken. 

Betekenis voor gemeenten en afvalbedrijven

​De NVRD en haar leden staan voor mens én milieu. We zamelen niet 'slechts' afval in en zorgen niet alleen voor een schone leefomgeving. Met bijna 30.000 werknemers is de branche een belangrijke werkgever. 

Goed werkgeverschap betekent waardering voor en professionalisering van de huidige medewerkers. De afval- en reinigingsbranche vergrijst sterk, waardoor extra aandacht voor het gezond en veilig behalen van het pensioen nodig is.   

Werken vanuit een publiek perspectief betekent tevens het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen die moeite hebben op de (lokale) reguliere arbeidsmarkt. De leden van de NVRD voelen deze verantwoordelijkheid en bieden werk- en leerplekken in een bedrijfsmatige omgeving. De sector vervult hiermee een belangrijke rol, die nog verder versterkt kan worden. Door de uitvoering van gemeentelijke beheertaken in het fysieke domein te koppelen aan participatiedoelen, kan de branche aantoonbaar bijdragen aan een vitale duurzame samenleving waar alle burgers actief participeren. En dat is ook nodig. Om toekomstige vacatures in de branche in te vervullen is het werven en opleiden van nieuwe medewerkers en de mogelijkheid van werkend leren van groot belang.

Standpunten / Wat doet de NVRD

​Week van de AfvalHelden
We zijn trots op onze mensen en op onze sector, op de dagelijkse bijdrage aan een schoon en aantrekkelijk Nederland, aan de circulaire klimaatdoelstellingen. Dit willen we jaarlijks tonen en vieren, in het bijzonder tijdens de Week van de AfvalHelden. De eerste volle week van maart, gedurende welke alle praktisch medewerkers uit de branche in het zonnetje staan. De eerste Week van de AfvalHelden in 2021 was een ongelooflijk groot succes. De komende jaren bouwt de NVRD deze week samen met haar leden uit. Gericht op de bijna 30.000 medewerkers in de sector, bij NVRD en VA leden.

Vakdag
In 2019 organiseerden NVRD en O&O Fonds GEO de eerste Vakdag. Een congres/event speciaal gericht op alle vakmannen en -vrouwen uit de branche. Met actieve workshops en een inspirerend plenair programma werken alle deelnemers aan de eigen ontwikkeling. De Vakdag valt altijd midden in de Week van de AfvalHelden, op woensdag. 

Routekaart arbeidsparticipatie
De NVRD en haar leden staan voor mens én milieu. Werken vanuit een publiek perspectief betekent ook het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen die moeite hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Als NVRD willen we het beeld versterken van een vereniging, bestaande uit lokaal gewortelde publieke bedrijven of gemeentelijke uitvoeringsorganisaties, die werk- en leerplekken biedt in een bedrijfsmatige omgeving en die arbeidsparticipatie ziet als één van haar maatschappelijke taken. Door de uitvoering van gemeentelijke beheertaken in het fysieke domein te koppelen aan participatiedoelen, kan de branche aantoonbaar bijdragen aan een vitale duurzame samenleving waar alle burgers actief participeren. En dat is ook nodig. Om toekomstige vacatures in de branche te vervullen is het werven en opleiden van nieuwe medewerkers en de mogelijkheid van werkend leren van groot belang. 

Om haar leden in dit proces te ondersteunen, ontwikkelt de NVRD in samenwerking met leden een routekaart (oplevering in 2022). Met deze routekaart helpen we onze leden bij het maken van strategische keuzes, brengen we een ordening in de veelheid van mogelijkheden van arbeidsparticipatie en inclusiviteit en maken we een start met het delen van kennis, ervaringen en succesvolle aanpakken.