NVRDDossiersDossier

Skip Navigation Linksdefault

Luiers en incontinentiemateriaal

Categorie: Grondstofstromen
Gemak dient de mens en zo werkt dat tegenwoordig ook met luiers. Waar we tot 1960 nog veelal werkte met wasbare katoenen luiers is tegenwoordig de wegwerpluier de norm. En dat heeft gevolgen. Momenteel bestaat maar liefst 8% van het huidige restafval uit luiers en incontinentiemateriaal. Terwijl recyclingtechnieken voor handen zijn, wordt momenteel bijna al dit afval verbrand. Dit is totaal onnodig.

Luiers en incontinentiemateriaal zijn met name afkomstig uit huishoudens, kinderdagverblijven en zorginstellingen. Er bestaat geen wettelijke verplichting voor gemeenten om luiers gescheiden in te zamelen en er is ook nog onvoldoende verwerkingscapaciteit om deze afvalstroom in zijn geheel te kunnen recyclen.

NVRD aanspreekpunt: Vera Scherders

Onze doelen

 • 100% gescheiden inzameling: alle wegwerpluiers in Nederland worden gescheiden ingezameld
 • 100% recycling: wegwerpluiers en incontinentiemateriaal in Nederland zijn recyclebaar én worden ook daadwerkelijk gerecycled
 • 50% minder wegwerpluiers in het huishoudelijk (rest)afval: wasbare luiers worden de norm, net als tijdige zinderlijkheid


Wat wij doen

 • Inzet voor duidelijke afspraken over de rol en verantwoordelijkheid van gemeenten en publieke bedrijven bij een producentenverantwoordelijkheid op luiers en incontinentiemateriaal 
 • Inzet voor de realisatie van grootschalige recyclingcapaciteit
 • Afspraken met producenten over het realiseren van een eco-design luier die 100% recyclebaar is 
 • Advies aan gemeenten over hoe voor te bereiden op gescheiden inzameling, zodat dit uitgerold kan worden zodra er voldoende recyclingcapaciteit voor handen is
 • Advies aan gemeenten die luiers al gescheiden inzamelen over hoe de infrastructuur te handhaven in afwachting op voldoende recyclingcapaciteit
 • Jaarlijkse webinar: luierpreventie en luierrecycling
 • Wij onderzoeken welke instrumenten nog meer kunnen bijdragen aan een duurzamere luierketen en nemen hierin het initiatief of beleggen het initiatief hiervoor bij een van onze partners 

Overlegstructuren

 • NVRD expertgroep luiers 
 • Luierketenproject-overleg

Betrokken organisaties