NVRDDossiersDossier

Skip Navigation Linksdefault

Milieustraten

Categorie: Circulaire samenleving
Iedereen is er weleens geweest; de milieustraat. In de volksmond (helaas) nog vaak ‘de stort’ genoemd, terwijl gemeenten en publieke inzamelaars in de naamgeving graag de associatie oproepen met grondstoffen en recyclen. We komen vele benamingen tegen, zoals grondstoffenplein, recyclingstation of afvalservicepunt.

​Hoe dan ook, volgens de Wet Milieubeheer (1 maart 1993) is iedere gemeente in Nederland wettelijk verplicht om (al dan niet samen met een gemeente waarmee wordt samengewerkt) in minimaal één milieustraat te voorzien. Hier kunnen inwoners hun grof huishoudelijk afval gescheiden inleveren. Dat is dus alles wat te groot of te specifiek is om aan huis te worden opgehaald. De milieustraat voert de afvalstoffen (lees: grondstoffen) vervolgens af naar verwerkers met als doel zo veel mogelijk waarde te behouden.

Sinds de eerste milieustraat is het aantal gescheiden in te leveren stromen steeds verder toegenomen. Op een doorsnee milieustraat vind je inmiddels minimaal 18 verschillende afvalstromen. Er zijn echter ook milieustraten die bijna 50 verschillende fracties gescheiden inzamelen. Afval wordt namelijk steeds complexer. Dit komt vooral door nieuwe productinnovaties en veranderend koopgedrag in combinatie met onze maatschappelijke plicht om zo veel mogelijk te hergebruiken en te recyclen. Want storten doen we al even niet meer, maar laten we eerlijk zijn; het verbranden van goed herbruikbaar en recyclebaar afval is totaal onnodig. Het kan en moet beter. Circulariteit heeft de toekomst.

Vandaag de dag kent Nederland maar liefst 360 milieustraten, exclusief de mobiele milieustraten die in steeds meer gemeenten worden ingezet. En de milieustraat is al lang niet meer alleen een plek om je afval af te leveren. Steeds vaker maken onze leden de koppeling met de kringloop, zijn er werkplaatsen om producten te repareren of upcyclen, worden er cursussen gegeven aan inwoners om duurzamer te leven en dient de milieustraat ook sociale doelen, bijvoorbeeld door mensen die op afstand zijn geraakt weer mee te laten doen. De milieustraat van de toekomst is een Circulair Ambachtscentrum

NVRD aanspreekpunt: Evelien Mertens 

Onze ambities

 • ​Inwoners zijn bekend met de verschillende stromen die zij apart kunnen aanleveren op de milieustraat.
 • Inwoners zijn zich positief bewust van de lagere milieu-impact van het goed gescheiden aanleveren van grondstofstromen op de milieustraat (en bij de kringloopwinkel).
 • Alle milieustraten zijn ingericht op zowel de afvalinzameling als op de inname van producten die een tweede leven kunnen krijgen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een kringloopcontainer.
 • In 2030 heeft Nederland een landelijk dekkend netwerk van Circulaire Ambachtscentra.

Wat wij doen

 • Advies aan gemeenten over het verbeteren van hun milieustraat
 • Het verzamelen en delen van pilots bij en bewezen technieken van andere milieustraten in Nederland.
 • Onderzoek naar en inzet om gemeenten te stimuleren hun milieustraat uit te laten groeien tot Circulair Ambachtscentrum ten behoeve van meer hergebruik, reparatie, onderwijs en sociale cohesie. 
 • Mede beoordelen van subsidieaanvragen voor de regeling specifieke uitkering Circulaire Ambachtscentra.
 • Wij onderzoeken welke instrumenten nog meer kunnen bijdragen aan betere milieustraten en meer Circulaire Ambachtscentra en nemen hierin het initiatief of beleggen het initiatief hiervoor bij een van onze partners.

Overlegstructuren
 • Kernteam Circulair Ambachtscentra 

Betrokken organisaties

De mobiele milieustraat

Je kent het wel; je hebt afval waarvoor je eigenlijk naar de milieustraat zou moeten rijden, maar het is eigenlijk net te weinig om hier op een vrije dag tijd aan te willen besteden. Veel inwoners sparen het op totdat de urgentie hoog genoeg is, maar andere inwoners gooien afval hierdoor onnodig bij het restafval (of erger nog; ze dumpen het). Om dit te voorkomen zetten steeds meer gemeenten een mobiele milieustraat of een afgeleide daarvan in. Zo zijn de GRIP-wagen, de mobiele recyclestraat, de Afvalkraam, de Afvalbalie, de Milieubus en de recyclekraam andere benamingen en invullingen van hetzelfde principe; de milieustraat komt naar de inwoners toe voor kleine hoeveelheden grof of specifiek huishoudelijk afval waar inwoners anders voor naar de milieustraat moeten. Veel mobiele milieustraten hanteren hierbij de beschrijving: alles wat in een boodschappentas of op de fiets mee te nemen is.

De mobiele milieustraat kiest meestal een centrale plek in een dorp of wijk. Veelal faciliteert een mobiele milieustraat in de inzameling van fracties, zoals:

 • AEEA en lampen
 • Klein chemisch afval (KCA) 
 • Batterijen 
 • Medicijnafval
 • Piepschuim
 • Frituurolie/-vet
 • Harde kunststoffen
 • Vlakglas
 • Hout
 • Karton

Naast de inzamelservice voor inwoners heeft de mobiele milieustraat nog een belangrijk doel; inwoners kunnen hier namelijk ook terecht voor informatie en advies over hoe je afval kunt voorkomen of hoe je afval zo goed mogelijk kan scheiden. Het is een zeer nuttig contactmoment en daarom ook zeer geschikt om over andere relevante thema's het gesprek met inwoners aan te gaan.

Tot slot draagt een mobiele milieustraat ook bij aan het verminderen van de druk op de al aanwezige milieustraat. Een interessant alternatief dus, mocht de huidige capaciteit onvoldoende zijn en extra capaciteit niet of lastig te realiseren zijn. Ook kan door de inzet van deze laagdrempelige voorziening voorkomen worden dat bijvoorbeeld batterijen en apparaten met een batterij in het restafval terechtkomen. Daarmee voorkomen we afvalbranden.

Meer weten?
Bekijk dan ook onderstaande publicaties:


Wil je er zelf mee aan de slag?
Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag over de ervaringen van NVRD-leden die inmiddels al met een mobiele milieustraat werken.


De grondstofkar
Als aanvulling op de locatiegebonden milieustraat en/of de mobiele milieustraat is er ook de grondstofkar. NVRD-lid Meerlanden heeft hier bijvoorbeeld mee getest en heeft dit vanwege de goede resultaten breder uitgerold. Bij de grondstofkar kunnen inwoners bijvoorbeeld frituurvet, spaarlampen, tl-buizen, kleine elektrische apparaten, inktpatronen, cartridges, batterijen en textiel inleveren.

Omdat de kar meerijdt met de medewerkers van het beheer van de openbare ruimte, wisselt de locatie regelmatig. Zo is de kar bij iedereen een keer in de buurt. De grondstofkar is uitgerust met een GPS-zender zodat inwoners via de website kunnen zien waar de kar momenteel te vinden is. 


08b47eec-a46f-4a43-92e4-9d716e1ad68b