In de Benchmark Huishoudelijk Afval van de NVRD vergelijken gemeenten en publieke organisaties hun aanpak en prestaties op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer. Hierdoor worden zij geprikkeld om te leren van elkaar. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen en best practices uitgewisseld.

In de Benchmark Huishoudelijk Afval van de NVRD vergelijken gemeenten en publieke organisaties hun aanpak en prestaties op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer. Hierdoor worden zij geprikkeld om te leren van elkaar. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen en best practices uitgewisseld. Ook organiseren we jaarlijks enkele excursies voor de deelnemers om zo meer inzicht te krijgen in de andere stappen in de keten.

De benchmark wordt ieder jaar georganiseerd en doorloopt de volgende 5 fasen:

Fase 1:  Startbijeenkomst en data invullen
Fase 2:  Eigen prestaties controleren
Fase 3:  Vergelijken met anderen
Fase 4:  Verbeterpunten formuleren
Fase 5:  Slotbijeenkomst