Tijdens de VANG Academie GFT word je in vier dagen, verdeeld over het jaar, bijgepraat over alle relevante onderwerpen op het gebied van de inzameling en verwerking van GFT.

Daarnaast ga je actief aan de slag met een plan van aanpak voor verbetering van de inzameling en verwerking van GFT binnen je eigen gemeente of publieke bedrijf. Samen maken we de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. Tijdens de trainingen leer je ook van de ervaringen van andere deelnemers. Na afronding van de VANG Academie heb je de kennis en instrumenten in handen om de inzameling en verwerking in jouw gemeente zowel kwalitatief als kwantitatief verder te optimaliseren.

Voor wie?
De academie is voor iedereen die aan de slag wilt met de kwantiteit en kwaliteit van GFT in zijn of haar gemeente. Deze cursus is zowel geschikt voor startende als voor ervaren beleidsmedewerkers.

Programma
Tijdens de bijeenkomsten komen diverse onderwerpen aan bod. Hoe voorkom je GFT in het restafval? Hoe communiceer je naar inwoners? Welke inzamelmiddelen zijn geschikt voor de hoogbouw? Hoe verzamelen en interpreteren we data? Dit en meer bespreken we in de VANG Academie GFT.

17 mei - Excursie

De VANG Academie start op dag 1 met een excursie en een uitgebreide introductie in de GFT-keten, waarbij de kwantiteit en kwaliteit van GFT centraal staan. Vervolgens breng je de stand van zaken rond GFT inzameling en -verwerking binnen je eigen gemeente in kaart.

28 juni - Verdieping

Op dag 2 kijken we naar het gedrag van inwoners aan de hand van het MCG-model. Ook zal er tijdens deze dag gekeken worden naar aanbestedingen en contractmanagement.

30 augustus - Coachingsessie

Dag 3 staat in het teken van het GFT verbeterplan voor jouw situatie, zodat je vervolgens met de implementatie van het plan aan de slag kunt. Je wordt daarbij geholpen tijdens een 1-op-1 coachingsessie.

6 december - Terugkomdag

Op dag 4 bespreken alle deelnemers de stand van zaken van hun plan van aanpak en sluiten we de cursus gezamenlijk af.

Houd onze website in de gaten voor de volgende editie van de VANG Academie GFT.